Vyberte obor/plán:

Podniková ekonomika a management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
MVŠO:XLM Logistický management • 50 %
MVŠO:XMNU Manažerské účetnictví • 50 %
MVŠO:XSPTN Spationomy • 50 %
6. semestr
MVŠO:XBP Bakalářská práce • 100 %
MVŠO:XPRA3 Odborná praxe 3 • 95 %
MVŠO:XSO Společenská odpovědnost • 95 %
MVŠO:XNKC Náklady, kalkulace a ceny • 15 %

Podniková ekonomika a management (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
MVŠO:XMAR Marketing • 99 %
MVŠO:XSKP1 Soukromé právo 1 • 98 %
MVŠO:XUST Úvod do studia • 98 %
MVŠO:XIN Informatika pro ekonomy • 97 %
MVŠO:XTED Tvorba elektronické dokumentace • 97 %
MVŠO:XLA Lineární algebra • 96 %
MVŠO:XMIK Mikroekonomie • 96 %
MVŠO:BOP1 Úvod do odborné praxe 1 • 48 %
MVŠO:UEMP Úvod do ekonomiky a managementu v praxi • 44 %
MVŠO:XSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 12 %
MVŠO:XA1V1 Volitelná angličtina 1 • 11 %
2. semestr
MVŠO:XEMP Ekonomika a management v praxi • 98 %
MVŠO:XP Podnikání • 98 %
MVŠO:XSKP2 Soukromé právo 2 • 98 %
MVŠO:XMAK Makroekonomie • 94 %
MVŠO:XMAN1 Management 1 • 94 %
MVŠO:XDPK Dovednosti profesionální komunikace • 83 %
MVŠO:XDIP Diferenciální a integrální počet • 82 %
MVŠO:XPRA1 Odborná praxe 1 • 49 %
MVŠO:XOPR1 Odborná praxe 1 • 43 %
MVŠO:XNOM Nástroje pro online marketing • 23 %
MVŠO:XFFT Finance a finanční trhy • 14 %
MVŠO:XSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 14 %
MVŠO:XTMK Trendy v marketingové komunikaci • 13 %
MVŠO:XAKO2 Anglická konverzace 2 • 12 %
2. ročník
3. semestr
MVŠO:XFU1 Finanční účetnictví 1 • 99 %
MVŠO:XMAN2 Management 2 • 99 %
MVŠO:XPOK Právo obchodních korporací • 99 %
MVŠO:XRLZ Řízení lidských zdrojů • 99 %
MVŠO:XSO Společenská odpovědnost • 99 %
MVŠO:XPE1 Podniková ekonomika 1 • 97 %
MVŠO:XSZD Statistika a statistické zpracování dat • 58 %
MVŠO:XSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 42 %
MVŠO:BOP2 Úvod do odborné praxe 2 • 39 %
MVŠO:XEVM Event marketing • 30 %
MVŠO:XMV Marketingový výzkum • 24 %
MVŠO:XPDMA Projektový a dotační management • 23 %
MVŠO:XPR Public Relations • 22 %
MVŠO:XSUP Start-up • 20 %
MVŠO:XATSE Aktuální trendy světové ekonomiky • 16 %
MVŠO:XLA Lineární algebra • 14 %
MVŠO:XMGB Motion grafika pro business • 12 %
MVŠO:XVP2 Vyžádané přednášky 2 • 11 %
4. semestr
MVŠO:XO1OA Odborný cizí jazyk 1 (obchodní) - angličtina • 96 %
MVŠO:XPE2 Podniková ekonomika 2 • 96 %
MVŠO:XSF Strategické řízení firmy • 96 %
MVŠO:XFU2 Finanční účetnictví 2 • 94 %
MVŠO:XMPP Management podpůrných procesů • 94 %
MVŠO:XPRA2 Odborná praxe 2 • 94 %
MVŠO:XSBP Seminář k bakalářské práci • 51 %
MVŠO:XVFIN Veřejné finance • 47 %
MVŠO:XDIP Diferenciální a integrální počet • 28 %
MVŠO:XTMK Trendy v marketingové komunikaci • 28 %
MVŠO:XPSZ Psychologie zákazníka • 19 %
MVŠO:XNOM Nástroje pro online marketing • 13 %
MVŠO:XPRCP Pracovní právo • 11 %
3. ročník
5. semestr
MVŠO:XDSC Daňový systém ČR • 100 %
MVŠO:XLM Logistický management • 100 %
MVŠO:XPF Podnikové finance • 100 %
MVŠO:XZPS Základy psychologie a sociologie • 98 %
MVŠO:XOJ2A Odborný cizí jazyk 2 - Angličtina • 93 %
MVŠO:XMMAN Mezinárodní management • 91 %
MVŠO:BOP3 Úvod do odborné praxe 3 • 49 %
MVŠO:XSBP Seminář k bakalářské práci • 49 %
MVŠO:XSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 16 %
MVŠO:XEM Energetický management • 13 %
MVŠO:XPR Public Relations • 13 %
MVŠO:XSUPR Současná účetní praxe – reporting a finanční modely • 13 %
MVŠO:XMV Marketingový výzkum • 11 %
MVŠO:XTPGI Tvorba a prezentace grafické informace • 11 %
6. semestr
MVŠO:XBP Bakalářská práce • 100 %
MVŠO:XMNU Manažerské účetnictví • 100 %
MVŠO:XPRA3 Odborná praxe 3 • 100 %
MVŠO:XMAE Matematické aplikace v ekonomii • 96 %
MVŠO:XPP Personalistika v praxi • 17 %
MVŠO:XPSZ Psychologie zákazníka • 13 %
MVŠO:XTMK Trendy v marketingové komunikaci • 13 %

Systémové inženýrství a informatika (bakalářský prezenční jednooborový)

Akreditace do: 22. 12. 2021
1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
MVŠO:XDPKI Dovednosti profesionální komunikace pro IT specialisty • 100 %
MVŠO:XDS Databázové systémy • 100 %
MVŠO:XMA Matematická analýza • 100 %
MVŠO:XOSI Operační systémy • 100 %
MVŠO:XPC Programování v C++ • 100 %
MVŠO:XPR1I Odborná praxe 1 • 100 %
MVŠO:XZEPE Základy ekonomie a podnikové ekonomiky • 100 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
MVŠO:XBOD Bezpečnost ICT a ochrana dat • 100 %
MVŠO:XBP Bakalářská práce • 100 %
MVŠO:XCJ Cizí jazyk • 100 %
MVŠO:XCS Cloudové systémy • 100 %
MVŠO:XMAMR Matematické metody rozhodování • 100 %
MVŠO:XOOAN Objektově orientovaná analýza a návrh • 100 %
MVŠO:XPIKS Právo informačních a komunikačních systémů • 100 %
MVŠO:XPR2I Odborná praxe 2 • 100 %
MVŠO:XPR3I Odborná praxe 3 • 100 %
MVŠO:XPS Počítačové sítě • 100 %
MVŠO:XSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 100 %
MVŠO:XTIOT Technologie IoT • 100 %
MVŠO:XZEA Základy enterprise architektury • 100 %
MVŠO:YPISV Prostorové informační systémy ve veřejné správě • 100 %
MVŠO:XVP2 Vyžádané přednášky 2 • 50 %
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
MVŠO:XBOD Bezpečnost ICT a ochrana dat • 100 %
MVŠO:XBP Bakalářská práce • 100 %
MVŠO:XPIKS Právo informačních a komunikačních systémů • 100 %
MVŠO:XPR3I Odborná praxe 3 • 100 %
MVŠO:XCS Cloudové systémy • 50 %
MVŠO:XTIOT Technologie IoT • 50 %
MVŠO:XCJ Cizí jazyk • 25 %
MVŠO:XSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 25 %

Ekonomika a management malých a středních podniků (navazující prezenční jednooborový)

Akreditace do: 17. 1. 2022
1. ročník
1. semestr
MVŠO:XESOA Etika a společenská odpovědnost malých a středních podniků • 95 %
MVŠO:XMNU2 Manažerské účetnictví 2 • 95 %
MVŠO:XMSP Malé a střední podnikání • 95 %
MVŠO:XPF2 Podnikové finance 2 • 95 %
MVŠO:XSM Strategický management • 95 %
MVŠO:XSTA2 Statistika 2 • 92 %
MVŠO:NOP1 Úvod do odborné praxe 1 • 46 %
MVŠO:XCCS Cenotvorba a cenová strategie • 43 %
MVŠO:XMPKM Manažerská psychologie a krizová komunikace • 14 %
MVŠO:XMPP2 Management podpůrných procesů 2 • 14 %
MVŠO:XVP2 Vyžádané přednášky 2 • 14 %
2. semestr
MVŠO:XFAR Finanční analýzy a reporting • 100 %
MVŠO:XMIK2 Mikroekonomie 2 • 100 %
MVŠO:XMK Marketingová komunikace • 100 %
MVŠO:XMI Management inovací • 96 %
MVŠO:XPR1M Odborná praxe 1 • 93 %
MVŠO:XMZN Management značky • 89 %
MVŠO:XCSFM Communication Skills for Managers • 79 %
MVŠO:XSDIP Seminář k diplomové práci • 64 %
MVŠO:XCCS Cenotvorba a cenová strategie • 61 %
MVŠO:XMSID Metodologie sběru a interpretace dat • 61 %
MVŠO:XBM Behaviorální management • 36 %
MVŠO:XMKD Manažerské komunikační dovednosti • 18 %
MVŠO:XMSH Manažerská simulační hra • 14 %
MVŠO:XSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 11 %
MVŠO:XUF21 Úspěšná firma 21. století • 11 %
2. ročník
3. semestr
MVŠO:XAC Audit a controlling • 96 %
MVŠO:XDUMS Daně a účetnictví malých a středních podniků • 96 %
MVŠO:XMAK2 Makroekonomie 2 • 96 %
MVŠO:XMNM Moderní nástroje efektivního managementu • 96 %
MVŠO:XMVYR Management výroby • 96 %
MVŠO:NOP2 Úvod do odborné praxe 2 • 38 %
MVŠO:XMSID Metodologie sběru a interpretace dat • 38 %
MVŠO:XHPRR Hospodářská politika a regionální rozvoj • 31 %
MVŠO:XSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 27 %
MVŠO:XMPP2 Management podpůrných procesů 2 • 23 %
MVŠO:XBEE Behaviorální ekonomie • 12 %
MVŠO:XMPKM Manažerská psychologie a krizová komunikace • 12 %
MVŠO:XSUPO Start-upovské podnikání • 12 %
4. semestr
MVŠO:XBODM Bezpečnost ICT a ochrana dat • 100 %
MVŠO:XDM Digitální marketing • 100 %
MVŠO:XDP Diplomová práce • 100 %
MVŠO:XLM2 Logistický management 2 • 100 %
MVŠO:XPI Podnikání na internetu • 100 %
MVŠO:XPR2M Odborná praxe 2 • 100 %
MVŠO:XSDIP Seminář k diplomové práci • 56 %
MVŠO:XMZN Management značky • 50 %
MVŠO:XBSC1 Balanced Scorecard 1 • 44 %
MVŠO:XPDV Právo duševního vlastnictví • 44 %
MVŠO:XMSH Manažerská simulační hra • 39 %
MVŠO:XCCS Cenotvorba a cenová strategie • 28 %
MVŠO:XSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 11 %

Podniková ekonomika a management (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
MVŠO:YLM Logistický management • 100 %
MVŠO:YMMAN Mezinárodní management • 100 %
MVŠO:YOJ2A Odborný cizí jazyk 2 - Angličtina • 100 %
MVŠO:YSBP Seminář k bakalářské práci • 100 %
MVŠO:YSO Společenská odpovědnost • 100 %
MVŠO:YDSC Daňový systém ČR • 50 %
MVŠO:YEM Energetický management • 50 %
MVŠO:YPIS Podnikové informační systémy • 50 %
MVŠO:YSZD Statistika a statistické zpracování dat • 50 %
MVŠO:YTED Tvorba elektronické dokumentace • 50 %
MVŠO:YVP2 Vyžádané přednášky 2 • 50 %
6. semestr
MVŠO:YBP Bakalářská práce • 93 %
MVŠO:YPRA3 Odborná praxe 3 • 87 %
MVŠO:YSO Společenská odpovědnost • 80 %
MVŠO:YEZP Ekonomie a životní prostředí • 27 %
MVŠO:YO1OA Odborný cizí jazyk 1 (obchodní) - angličtina • 20 %
MVŠO:YPRCP Pracovní právo • 20 %
MVŠO:YFU2 Finanční účetnictví 2 • 13 %
MVŠO:YMAE Matematické aplikace v ekonomii • 13 %
MVŠO:YMNU Manažerské účetnictví • 13 %
MVŠO:YNKC Náklady, kalkulace a ceny • 13 %
MVŠO:YSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 13 %

Podniková ekonomika a management (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
MVŠO:YSKP1 Soukromé právo 1 • 99 %
MVŠO:YTED Tvorba elektronické dokumentace • 99 %
MVŠO:YLA Lineární algebra • 97 %
MVŠO:YMAR Marketing • 97 %
MVŠO:YMIK Mikroekonomie • 97 %
MVŠO:YIN Informatika pro ekonomy • 96 %
MVŠO:YUST Úvod do studia • 96 %
MVŠO:BOP1 Úvod do odborné praxe 1 • 57 %
MVŠO:UEMP Úvod do ekonomiky a managementu v praxi • 54 %
MVŠO:YAEC Ethics and Corporate Social Responsibility of Small and Medium-Sized Enterprises • 29 %
MVŠO:YASR Social Responsibility • 29 %
MVŠO:YA1V1 Volitelná angličtina 1 • 19 %
MVŠO:YSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 19 %
MVŠO:YMV Marketingový výzkum • 13 %
MVŠO:YPDMA Projektový a dotační management • 11 %
MVŠO:YRM1 Základy matematiky 1 • 11 %
2. semestr
MVŠO:YEMP Ekonomika a management v praxi • 100 %
MVŠO:YP Podnikání • 100 %
MVŠO:YSKP2 Soukromé právo 2 • 100 %
MVŠO:YMAN1 Management 1 • 97 %
MVŠO:YMAK Makroekonomie • 94 %
MVŠO:YDIP Diferenciální a integrální počet • 91 %
MVŠO:YDPK Dovednosti profesionální komunikace • 83 %
MVŠO:YPRA1 Odborná praxe 1 • 63 %
MVŠO:YVFIN Veřejné finance • 37 %
MVŠO:YA2V2 Volitelná angličtina 2 • 31 %
MVŠO:YOPR1 Odborná praxe 1 • 31 %
MVŠO:YTMK Trendy v marketingové komunikaci • 29 %
MVŠO:YPSZ Psychologie zákazníka • 17 %
MVŠO:YSS Sociální sítě • 11 %
2. ročník
3. semestr
MVŠO:YPE1 Podniková ekonomika 1 • 100 %
MVŠO:YPOK Právo obchodních korporací • 100 %
MVŠO:YRLZ Řízení lidských zdrojů • 100 %
MVŠO:YFU1 Finanční účetnictví 1 • 96 %
MVŠO:YMAN2 Management 2 • 96 %
MVŠO:YSO Společenská odpovědnost • 96 %
MVŠO:YPR Public Relations • 40 %
MVŠO:YOPK Osobní potenciál a kariéra • 28 %
MVŠO:YA1V1 Volitelná angličtina 1 • 24 %
MVŠO:YA3V3 Volitelná angličtina 3 • 24 %
MVŠO:BOP2 Úvod do odborné praxe 2 • 16 %
MVŠO:YMV Marketingový výzkum • 16 %
MVŠO:YPDMA Projektový a dotační management • 16 %
MVŠO:YSZD Statistika a statistické zpracování dat • 16 %
MVŠO:YEVM Event marketing • 12 %
MVŠO:YSUP Start-up • 12 %
MVŠO:YVP2 Vyžádané přednášky 2 • 12 %
4. semestr
MVŠO:YFU2 Finanční účetnictví 2 • 100 %
MVŠO:YMPP Management podpůrných procesů • 100 %
MVŠO:YPRA2 Odborná praxe 2 • 100 %
MVŠO:YSF Strategické řízení firmy 1 • 100 %
MVŠO:YO1OA Odborný cizí jazyk 1 (obchodní) - angličtina • 95 %
MVŠO:YPE2 Podniková ekonomika 2 • 95 %
MVŠO:YVFIN Veřejné finance • 95 %
MVŠO:YSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 36 %
MVŠO:YZED Zdroje ekonomických dat • 36 %
MVŠO:YSBP Seminář k bakalářské práci • 18 %
3. ročník
5. semestr
MVŠO:YDSC Daňový systém ČR • 100 %
MVŠO:YLM Logistický management • 100 %
MVŠO:YOJ2A Odborný cizí jazyk 2 - Angličtina • 100 %
MVŠO:YPF Podnikové finance • 100 %
MVŠO:YZPS Základy psychologie a sociologie • 100 %
MVŠO:BOP3 Úvod do odborné praxe 3 • 83 %
MVŠO:YSBP Seminář k bakalářské práci • 83 %
MVŠO:YEM Energetický management • 65 %
MVŠO:YPDMA Projektový a dotační management • 43 %
MVŠO:YMMAN Mezinárodní management • 39 %
MVŠO:YBS6 Základy práva - Vodohospodářská legislativa • 35 %
6. semestr
MVŠO:YBP Bakalářská práce • 100 %
MVŠO:YMAE Matematické aplikace v ekonomii • 100 %
MVŠO:YMNU Manažerské účetnictví • 100 %
MVŠO:YPRA3 Odborná praxe 3 • 100 %
MVŠO:YBS5 Ekonomika vodovodů a kanalizací • 16 %
MVŠO:YOM6 Řízení a provozování vodovodů a kanalizací • 16 %

Systémové inženýrství a informatika (bakalářský kombinovaný jednooborový)

Akreditace do: 22. 12. 2021
1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
MVŠO:YBOD Bezpečnost ICT a ochrana dat • 100 %
MVŠO:YBP Bakalářská práce • 100 %
MVŠO:YCJ Cizí jazyk • 100 %
MVŠO:YCS Cloudové systémy • 100 %
MVŠO:YDPKI Dovednosti profesionální komunikace pro IT specialisty • 100 %
MVŠO:YDS Databázové systémy • 100 %
MVŠO:YMA Matematická analýza • 100 %
MVŠO:YMAMR Matematické metody rozhodování • 100 %
MVŠO:YOOAN Objektově orientovaná analýza a návrh • 100 %
MVŠO:YOSI Operační systémy • 100 %
MVŠO:YPC Programování v C++ • 100 %
MVŠO:YPIKS Právo informačních a komunikačních systémů • 100 %
MVŠO:YPR1I Odborná praxe 1 • 100 %
MVŠO:YPR3I Odborná praxe 3 • 100 %
MVŠO:YPS Počítačové sítě • 100 %
MVŠO:YTIOT Technologie IoT • 100 %
MVŠO:YZEPE Základy ekonomie a podnikové ekonomiky • 100 %
MVŠO:XFFT Finance a finanční trhy • 50 %
MVŠO:YA2V2 Volitelná angličtina 2 • 50 %
MVŠO:YFFT Finance a finanční trhy • 50 %
MVŠO:YPISV Prostorové informační systémy ve veřejné správě • 50 %
MVŠO:YPR2I Odborná praxe 2 • 50 %
MVŠO:YRM2 Základy matematiky 2 • 50 %
MVŠO:YVP2 Vyžádané přednášky 2 • 50 %
2. ročník
3. semestr
MVŠO:XESO Etika a společenská odpovědnost • 100 %
4. semestr
MVŠO:YCJ Cizí jazyk • 100 %
MVŠO:YMAMR Matematické metody rozhodování • 100 %
MVŠO:YOOAN Objektově orientovaná analýza a návrh • 100 %
MVŠO:YPR2I Odborná praxe 2 • 100 %
MVŠO:YPS Počítačové sítě • 100 %
MVŠO:XBOD Bezpečnost ICT a ochrana dat • 67 %
MVŠO:XCS Cloudové systémy • 67 %
MVŠO:XPIKS Právo informačních a komunikačních systémů • 67 %
MVŠO:XPR3I Odborná praxe 3 • 67 %
MVŠO:XZEA Základy enterprise architektury • 67 %
MVŠO:XBP Bakalářská práce • 33 %
MVŠO:XTIOT Technologie IoT • 33 %
MVŠO:YPISV Prostorové informační systémy ve veřejné správě • 33 %
MVŠO:YSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 33 %
MVŠO:YVP2 Vyžádané přednášky 2 • 33 %
3. ročník
5. semestr
MVŠO:XSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 100 %
MVŠO:YIS Informační systémy • 100 %
MVŠO:YMVS Metodiky vývoje softwaru • 100 %
MVŠO:YOCJ Odborný cizí jazyk • 100 %
MVŠO:YOP Objektové programování • 100 %
MVŠO:YSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 100 %
MVŠO:YSBPI Seminář k bakalářské práci • 100 %
MVŠO:YSPIS Správa a provoz informačních systémů • 100 %
MVŠO:YSS Sociální sítě • 100 %
MVŠO:YSSZD Statistika a statistické zpracování dat • 100 %
MVŠO:YUI Umělá inteligence • 100 %
MVŠO:YUSVP Úvod do soukromého a veřejného práva • 100 %
MVŠO:YWT Webové technologie • 100 %
MVŠO:YESO Etika a společenská odpovědnost • 50 %
MVŠO:YESOA Etika a společenská odpovědnost malých a středních podniků • 50 %
MVŠO:YPRA2 Odborná praxe 2 • 50 %
MVŠO:YVP3 Vyžádané přednášky 3 • 50 %

Ekonomika a management malých a středních podniků (navazující kombinovaný jednooborový)

Akreditace do: 17. 1. 2022
1. ročník
1. semestr
MVŠO:YMSP Malé a střední podnikání • 100 %
MVŠO:YSM Strategický management • 100 %
MVŠO:YESOA Etika a společenská odpovědnost malých a středních podniků • 97 %
MVŠO:YSTA2 Statistika 2 • 97 %
MVŠO:YMNU2 Manažerské účetnictví 2 • 95 %
MVŠO:YPF2 Podnikové finance 2 • 95 %
MVŠO:YCCS Cenotvorba a cenová strategie • 62 %
MVŠO:NOP1 Úvod do odborné praxe 1 • 38 %
MVŠO:YMPP2 Management podpůrných procesů 2 • 38 %
MVŠO:YSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 33 %
MVŠO:YMPKM Manažerská psychologie a krizová komunikace • 23 %
MVŠO:YVP2 Vyžádané přednášky 2 • 18 %
MVŠO:YOPK Osobní potenciál a kariéra • 15 %
MVŠO:YAC Audit a controlling • 13 %
MVŠO:YKMRR Krizový management a řízení rizik • 13 %
MVŠO:YMNM Moderní nástroje efektivního managementu • 13 %
MVŠO:YMVYR Management výroby • 13 %
2. semestr
MVŠO:YFAR Finanční analýzy a reporting • 100 %
MVŠO:YMI Management inovací • 100 %
MVŠO:YMK Marketingová komunikace • 100 %
MVŠO:YCSFM Communication Skills for Managers • 98 %
MVŠO:YMIK2 Mikroekonomie 2 • 98 %
MVŠO:YPR1M Odborná praxe 1 • 98 %
MVŠO:YCCS Cenotvorba a cenová strategie • 64 %
MVŠO:YMPP2 Management podpůrných procesů 2 • 62 %
MVŠO:YMSH Manažerská simulační hra • 48 %
MVŠO:YSDIP Seminář k diplomové práci • 36 %
MVŠO:YSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 31 %
MVŠO:YBM Behaviorální management • 29 %
MVŠO:YMSID Metodologie sběru a interpretace dat • 29 %
MVŠO:YMZN Management značky • 29 %
MVŠO:YEM Energetický management • 21 %
MVŠO:YBSC1 Balanced Scorecard 1 • 14 %
2. ročník
3. semestr
MVŠO:YAC Audit a controlling • 100 %
MVŠO:YDUMS Daně a účetnictví malých a středních podniků • 100 %
MVŠO:YMAK2 Makroekonomie 2 • 100 %
MVŠO:YMNM Moderní nástroje efektivního managementu • 100 %
MVŠO:YMVYR Management výroby • 100 %
MVŠO:YMSID Metodologie sběru a interpretace dat • 69 %
MVŠO:NOP2 Úvod do odborné praxe 2 • 67 %
MVŠO:YMPKM Manažerská psychologie a krizová komunikace • 31 %
MVŠO:YSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 19 %
MVŠO:YKMRR Krizový management a řízení rizik • 11 %
MVŠO:YVP2 Vyžádané přednášky 2 • 11 %
MVŠO:YVP3 Vyžádané přednášky 3 • 11 %
4. semestr
MVŠO:YBODM Bezpečnost ICT a ochrana dat • 100 %
MVŠO:YDM Digitální marketing • 100 %
MVŠO:YDP Diplomová práce • 100 %
MVŠO:YLM2 Logistický management 2 • 100 %
MVŠO:YPI Podnikání na internetu • 100 %
MVŠO:YPR2M Odborná praxe 2 • 100 %
MVŠO:YMZN Management značky • 80 %
MVŠO:YSDIP Seminář k diplomové práci • 61 %
MVŠO:YBM Behaviorální management • 24 %
MVŠO:YCCS Cenotvorba a cenová strategie • 24 %
MVŠO:YSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 22 %

Údaje byly předpočítány: 26. 11. 2022 11:20