YTED Tvorba elektronické dokumentace

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2024
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými technikami úprav dokumentů v textových procesorech a naučit je pracovat s informačními zdroji. Po absolvování předmětu studenti dokáží efektivně využívat textové procesory, vytvářet a graficky upravovat odborné texty dle pravidel typografie a pomocí rutinních úprav rychle formátovat dokumenty. Získané znalosti využijí studenti při zpracovávání seminárních prací, závěrečných prací a odborných textů většího rozsahu.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Dějiny typografie, tiskové techniky, vývoj písma
  2. Logické členění odborného textu
  3. Stavební prvky dokumentu (vlastnosti písma, odstavce, stránky)
  4. Hladká sazba a její pravidla
  5. Automatizované postupy při sazbě textu (styly, šablony)
  6. Nástroje pro údržbu a konfiguraci dokumentů
  7. Typografické formátování objektů, umisťování objektů do textu
  8. Matematická sazba a její pravidla
  9. Typografická pravidla a jejich aplikace v odborných textech a prezentacích
  10. Komprese dat, principy ztrátové a bezeztrátové komprese, účinnost komprese, archivy s kompresí
  11. Práce s informačními zdroji, autorská práva, citace dle ČSN ISO 690
  12. Převody dokumentů do různých formátů, nejrozšířenější grafické a textové formáty
  Bloková výuka:
  I. blok: témata 1. - 4.; II. blok: témata 5. - 8.; III. blok: témata 9. - 12.
Literatura
  povinná literatura
 • KRIŠOVÁ ZDEŇKA. Tvorba elektronické dokumentace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • BEDŘICHOVÁ, J. a S. HORNÝ. Počítačová typografie a sazba. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1946-3. info
 • BERAN, V. a kol. Aktualizovaný typografický manuál. Praha: Kafka design, 2012. ISBN 978-80-260-7606-3. info
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrolog, 2011. info
 • RYBIČKA, J., ČAČKOVÁ, P. a J.. PŘICHYSTAL. Průvodce tvorbou dokumentů. Bučovice: Martin Stříž, 2011. ISBN 978-80-87106-43-3. info
  doporučená literatura
 • SALTZ, I. Základy typografie: 100 principů pro práci s písmem. Praha: Slovart, 2010. ISBN 978-80-7391-404-2. info
 • MIMRA, Miroslav a Vlastimil ALTMANN. Počítačová prezentace dat: počítačová typografie a návrh dokumentů [CD-ROM]. Praha: Česká zemědělská univerzita, Technická fa, 2009. ISBN 978-80-213-1899-1. info
Metody hodnocení
Seminární práce, vypracování průběžných úkolů.
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abcc412a9d2e64dae83b67f6d6de4ddfd%40thread.tacv2/conversations?groupId=5b2922bc-d0c1-415c-95c1-8f50b3ab0144&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.