XRM2_UEV Repetitorium matematiky 2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2015
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimíra Mádrová, CSc. (cvičící)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Praktické procvičování středoškolské matematiky, zejména úprav algebraických výrazů, slovních úloh na procenta, úloh na početní a grafické řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav, úloh z analytické geometrie v rovině, úloh na vlastnosti elementárních funkcí, úloh z kombinatoriky a počtu pravděpodobnosti a úloh na aritmetickou a geometrickou posloupnost.
Osnova
 • Osnova předmětu:
  1. Funkce a jejich vlastnosti
  2. Přehled základních elementárních funkcí
  3. Analytická geometrie v rovině - přímky
  4. Analytická geometrie v rovině - kuželosečky
  5. Aritmetické posloupnosti
  6. Geometrické posloupnosti
  7. Základní poznatky z kombinatoriky
  8. Pravděpodobnost - řešení úloh ekonomické povahy
  9. Opakování a procvičování učiva
  10. Závěrečný test
Informace učitele
Požadavky na ukončení
Zápočet:
Úspěšné napsání písemného testu, prokázání schopnosti aktivního využití matematických metod při řešení konkrétních úloh.

Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Shodné jako pro ostatní formy studia.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2015/XRM2_UEV