XRM2_UEV Repetitorium matematiky 2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimíra Mádrová, CSc. (cvičící)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktické procvičování středoškolské matematiky, zejména úprav algebraických výrazů, slovních úloh na procenta, úloh na početní a grafické řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav, úloh z analytické geometrie v rovině, úloh na vlastnosti elementárních funkcí, úloh z kombinatoriky a počtu pravděpodobnosti a úloh na aritmetickou a geometrickou posloupnost.
Osnova
 • Osnova předmětu:
  1. Funkce a jejich vlastnosti
  2. Přehled základních elementárních funkcí
  3. Analytická geometrie v rovině - přímky
  4. Analytická geometrie v rovině - kuželosečky
  5. Aritmetické posloupnosti
  6. Geometrické posloupnosti
  7. Základní poznatky z kombinatoriky
  8. Pravděpodobnost - řešení úloh ekonomické povahy
  9. Opakování a procvičování učiva
  10. Závěrečný test
Literatura
  povinná literatura
 • POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách II. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1999. ISBN 80-7196-166-3. info
 • POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách I. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1996. ISBN 80-7196-021-7. info
 • POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. 6. vyd. Praha: Prometheus, 1995. ISBN 80-85849-78-X. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení
Zápočet:
Úspěšné napsání písemného testu, prokázání schopnosti aktivního využití matematických metod při řešení konkrétních úloh.

Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Shodné jako pro ostatní formy studia.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2014, léto 2015.