XRM2_UEV Repetitorium matematiky 2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2009
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Vladimíra Mádrová, CSc. (cvičící)
RNDr. Vratislava Mošová, CSc. (cvičící)
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D. (cvičící)
Doc. RNDr. Jiří Zeman, CSc. (cvičící)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Praktické procvičování středoškolské matematiky, zejména úprav algebraických výrazů, slovních úloh na procenta, úloh na početní a grafické řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav, úloh z analytické geometrie v rovině, úloh na vlastnosti elementárních funkcí, úloh z kombinatoriky a počtu pravděpodobnosti a úloh na aritmetickou a geometrickou posloupnost.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015.