XRM2_UEV Repetitorium matematiky 2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2010
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Vladimíra Mádrová, CSc. (cvičící)
RNDr. Vratislava Mošová, CSc. (cvičící)
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D. (cvičící)
Doc. RNDr. Jiří Zeman, CSc. (cvičící)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktické procvičování středoškolské matematiky, zejména úprav algebraických výrazů, slovních úloh na procenta, úloh na početní a grafické řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav, úloh z analytické geometrie v rovině, úloh na vlastnosti elementárních funkcí, úloh z kombinatoriky a počtu pravděpodobnosti a úloh na aritmetickou a geometrickou posloupnost.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015.