XSA_USPV Sports Activities 1-4

Moravian Business College Olomouc
Summer 2016
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Zdeněk Jašek (seminar tutor)
Guaranteed by
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Udržovat si fyzickou kondici a zdravý životní styl, vytvořit si návyk pravidelně sportovat a tím vyvažovat charakter administrativní práce ve svém profesním životě. Sportovními aktivitami studenti vyvažují svou psychickou a fyzickou stránku v zátěži i relaxaci. Studenti v rámci sportovních aktivit aktivně sportují ve sportech dle vlastního výběru. Studenti mohou volit i variantu školou realizovaných sportovních soustředění a akcí, která mimo fyzickou kondici podporují také týmového ducha studentů a umožní studentům reprezentovat svou vysokou školu jiným způsobem.
Syllabus (in Czech)
 • Aktivní sportovní vyžití formou:
  1. organizovanou a vedenou odborníkem pravidelně, dle vlastní volby v rozsahu min. 1 hod/týden,
  2. organizovanou a vedenou instruktorem jednorázově, dle vlastní volby v rozsahu min. třídenního sportovního soustředění/semestr,
  3. reprezentace školy ve sportovních soutěžích 1x/sem.
  Obor je realizován pouze formou cvičení v individuálně zvolených sportech.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Cvičení 1 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms winter 2012, summer 2013, winter 2013, summer 2014, winter 2014, summer 2015, winter 2016, summer 2017.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2016/XSA_USPV