XSA_USPV Sports Activities 1-4

Moravian Business College Olomouc
winter 2012
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Udržovat fyzickou kondici a zdravý životní styl, motivovat k vytvoření návyku pravidelně sportovat.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova cvičení:
  1. Aktivní sportovní vyžití
  - organizované a vedené odborníkem dle vlastní volby v rozsahu min. 1 hod/týden,
  - organizované a vedené instruktorem 3-denní sportovní soustředění/semestr,
  - reprezentace školy ve sportovních soutěžích 1x/sem.
  Obor je realizován pouze formou cvičení v individuálně zvolených sportech.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Cvičení 1 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms summer 2013, winter 2013, summer 2014, winter 2014, summer 2015, Summer 2016, winter 2016, summer 2017.
 • Enrolment Statistics (winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2012/XSA_USPV