XSA_USPV Sports Activities 1-4

Moravian Business College Olomouc
summer 2015
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zdeněk Jašek (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Zdeněk Jašek
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Udržovat si fyzickou kondici a zdravý životní styl, vytvořit si návyk pravidelně sportovat a tím vyvažovat charakter administrativní práce ve svém studentském i profesním životě. Sportovními aktivitami studenti vyvažují svou psychickou a fyzickou stránku v zátěži i relaxaci. Studenti v rámci sportovních aktivit aktivně sportují ve sportech, které jsou smluvně domluveny s našimi partnery tzn. fitness centrem Help to be Fit a Akademik sport centrem UP. Studenti mohou volit i variantu školou realizovaných sportovních aktivit a akcí, která mimo fyzickou kondici podporují také týmového ducha studentů a umožní studentům reprezentovat svou vysokou školu jiným způsobem.
Syllabus (in Czech)
  • Aktivní sportovní vyžití formou:
    1. organizovanou a vedenou odborníkem pravidelně, realizovanou u našich smluvních partnerů ASC UP a Help to be Fit, min. 1 hod/týden,
    2. organizovanou a vedenou instruktorem jednorázově, realizovanou prostřednictvím MVŠO, volby v rozsahu min. jednodenní sportovní akce/semestr,
    3. reprezentace školy ve sportovních soutěžích 1x/sem.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Cvičení 1 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms winter 2012, summer 2013, winter 2013, summer 2014, winter 2014, Summer 2016, winter 2016, summer 2017.
  • Enrolment Statistics (summer 2015, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2015/XSA_USPV