XSA_USPV Sportovní aktivity 1 - 4

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2016
Rozsah
0/1/0. Cvičení 1 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Jašek (cvičící)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Udržovat si fyzickou kondici a zdravý životní styl, vytvořit si návyk pravidelně sportovat a tím vyvažovat charakter administrativní práce ve svém profesním životě. Sportovními aktivitami studenti vyvažují svou psychickou a fyzickou stránku v zátěži i relaxaci. Studenti v rámci sportovních aktivit aktivně sportují ve sportech dle vlastního výběru. Studenti mohou volit i variantu školou realizovaných sportovních soustředění a akcí, která mimo fyzickou kondici podporují také týmového ducha studentů a umožní studentům reprezentovat svou vysokou školu jiným způsobem.
Osnova
  • Aktivní sportovní vyžití formou:
    1. organizovanou a vedenou odborníkem pravidelně, dle vlastní volby v rozsahu min. 1 hod/týden,
    2. organizovanou a vedenou instruktorem jednorázově, dle vlastní volby v rozsahu min. třídenního sportovního soustředění/semestr,
    3. reprezentace školy ve sportovních soutěžích 1x/sem.
    Obor je realizován pouze formou cvičení v individuálně zvolených sportech.
Informace učitele
Zápočet:
písemné doložení účasti na cvičeních, trénincích v rozsahu min. 1 hod/týden nebo 3dny/semestr. V případě reprezentace školy na základě sdělení prorektora pro vnější a vnitřní vztahy.
Podmínky pro udělení zápočtu:
1. zapsat si na začátku semestru celoškolský volitelný předmět,
2. po dobu semestru vykázat sportovní aktivitu v podobě:
a. navštěvování libovolné sportovní aktivity v rozsahu minimálně 1 hod/týden, tedy 14 hod/semestr,
b. u studentů denního studia ve věku do 26 let je možno zakoupit si průkazku Akademik Sport Centra Univerzity Palackého a vybrat si z jejich nabídky sportovních aktivit pro studenty,
c. účasti na sportovním soustředění v rozsahu 3 dny/semestr pořádaném jakoukoliv organizací,
d. v případě, že sportovní soustředění organizuje MVŠO nebo se jedná o reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, potvrdí účast organizátor akce z řad pracovníků školy.
3. Ve stanoveném termínu, který je vždy nejdéle do konce zkouškového období daného semestru odevzdat doklad o účasti na sportovních aktivitách v podobě:
a. řádně vyplněného potvrzení o účastni na sportovních aktivitách, které je uveřejněné mezi studijními oporami předmětu,
b. povinnou součástí potvrzení účasti studenta musí být kopie dokladu o účasti na sportovních akcích (permanentka nebo doklad o zaplacení (vstupenka), případně jiný) bez tohoto dokladu nebude předmět uznán!
c. z razítka realizátora, vstupentky či permannentky musí být jasně zřejmé o jaké sportovní zařízení se jedná
Vyplněné potvrzení o účasti na sportovních aktivitách odevzdávejte na rektorátě školy Mgr. Jaškovi (kancelář 433).
Studenti dokládají sportovní aktivity realizované pouze v daném semestru.
Student si zapisuje předmět, pokud má předem rozhodnuto, jakou sportovní aktivitu bude dokládat.
Sportovní aktivitou se rozumí aktivní činnost v podobě jakéhokoliv sportu. Sportovní aktivitou nejsou odtučňovací a tělo formovací procedury, cvičení pro novorozence, rehabilitace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2016, léto 2017.