XSA_USPV Sportovní aktivity 1 - 4

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2013
Rozsah
0/1/0. Cvičení 1 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Jašek (cvičící)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Udržovat si fyzickou kondici a zdravý životní styl, vytvořit si návyk pravidelně sportovat a tím vyvažovat charakter administrativní práce ve svém profesním životě. Sportovními aktivitami studenti vyvažují svou psychickou a fyzickou stránku v zátěži i relaxaci. Studenti v rámci sportovních aktivit aktivně sportují ve sportech dle vlastního výběru. Studenti mohou volit i variantu školou realizovaných sportovních soustředění a akcí, která mimo fyzickou kondici podporují také týmového ducha studentů a umožní studentům reprezentovat svou vysokou školu jiným způsobem.
Osnova
  • Aktivní sportovní vyžití formou:
    1. organizovanou a vedenou odborníkem pravidelně, dle vlastní volby v rozsahu min. 1 hod/týden,
    2. organizovanou a vedenou instruktorem jednorázově, dle vlastní volby v rozsahu min. třídenního sportovního soustředění/semestr,
    3. reprezentace školy ve sportovních soutěžích 1x/sem.
    Obor je realizován pouze formou cvičení v individuálně zvolených sportech.
Informace učitele
Zápočet:
písemné doložení účasti na cvičeních, trénincích v rozsahu min. 1 hod/týden nebo 3dny/semestr. V případě reprezentace školy na základě sdělení prorektora pro vnější a vnitřní vztahy.
Podmínky pro udělení zápočtu:
1. zapsat si na začátku semestru celoškolský volitelný předmět,
2. po dobu semestru vykázat sportovní aktivitu v podobě:
a. navštěvování libovolné sportovní aktivity v rozsahu minimálně 1 hod/týden, tedy 14 hod/semestr,
b. u studentů denního studia ve věku do 26 let je možno zakoupit si průkazku Akademik Sport Centra Univerzity Palackého a vybrat si z jejich nabídky sportovních aktivit pro studenty,
c. účasti na sportovním soustředění v rozsahu 3 dny/semestr pořádaném jakoukoliv organizací,
d. v případě, že sportovní soustředění organizuje MVŠO nebo se jedná o reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, potvrdí účast organizátor akce z řad pracovníků školy.
3. Ve stanoveném termínu, který je vždy nejdéle do konce zkouškového období daného semestru odevzdat doklad o účasti na sportovních aktivitách v podobě:
a. řádně vyplněného potvrzení o účastni na sportovních aktivitách, které je uveřejněné mezi studijními oporami předmětu,
b. povinnou součástí potvrzení účasti studenta musí být kopie dokladu o účasti na sportovních akcích (permanentka nebo doklad o zaplacení (vstupenka), případně jiný) bez tohoto dokladu nebude předmět uznán!
c. z razítka realizátora, vstupentky či permannentky musí být jasně zřejmé o jaké sportovní zařízení se jedná
Vyplněné potvrzení o účasti na sportovních aktivitách odevzdávejte na rektorátě školy Mgr. Jaškovi (kancelář 433).
Studenti dokládají sportovní aktivity realizované pouze v daném semestru.
Student si zapisuje předmět, pokud má předem rozhodnuto, jakou sportovní aktivitu bude dokládat.
Sportovní aktivitou se rozumí aktivní činnost v podobě jakéhokoliv sportu. Sportovní aktivitou nejsou odtučňovací a tělo formovací procedury, cvičení pro novorozence, rehabilitace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, léto 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017.