YR1_KAL Russian 1

Moravian Business College Olomouc
summer 2011
Extent and Intensity
0/0/1. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Stanislav Pavlík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základní představy o ruském jazyce, jeho specifikách a zásadních rozdílech mezi dvěma slovanskými jazyky: češtinou a ruštinou. Student se naučí číst i psát azbukou, osvojí si základy fonetiky, gramatiky, načerpá slovní zásobu, potřebnou pro běžné dorozumění se (s přihlédnutím k hovorové ruštině) a získá povědomí o ruské kultuře. Absolventi tohoto studia budou umět pracovat s ruským textem. Dosáhnou začátečnické jazykové úrovně. Budou schopni dorozumět se v základních oblastech komunikace.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 1 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, winter 2011, summer 2012, winter 2012, summer 2013, summer 2015.
  • Enrolment Statistics (summer 2011, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2011/YR1_KAL