YR1_KAL Russian 1

Moravian Business College Olomouc
Summer 2008
Extent and Intensity
0/0/1. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Jana Bellová (seminar tutor)
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Jana Bellová
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základní představy o ruském jazyce, jeho specifikách a zásadních rozdílech mezi dvěma slovanskými jazyky: češtinou a ruštinou. Student si osvojí základy fonetiky, gramatiky, načerpá slovní zásobu, potřebnou pro běžné dorozumění se, s přihlédnutím k hovorové ruštině a získá povědomí o ruské kultuře. Absolventi tohoto studia budou umět pracovat s ruským textem. Dosáhnou jazykové úrovně, která jim umožní komunikaci s rusky hovořícími kolegy i rodilými mluvčími. Budou schopni orientovat se a pracovat s informacemi v ruskojazyčných informačních a sdělovacích médiích.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 1 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2009, Summer 2010, summer 2011, winter 2011, summer 2012, winter 2012, summer 2013, summer 2015.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2008/YR1_KAL