XSA_USPV Sports Activities 1-4

Moravian Business College Olomouc
summer 2017
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Udržovat fyzickou kondici a zdravý životní styl, motivovat k vytvoření návyku pravidelně sportovat.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova cvičení:
  1. Aktivní sportovní vyžití
  - organizované a vedené odborníkem dle vlastní volby v rozsahu min. 1 hod/týden,
  - organizované a vedené instruktorem 3-denní sportovní soustředění/semestr,
  - reprezentace školy ve sportovních soutěžích 1x/sem.
  Obor je realizován pouze formou cvičení v individuálně zvolených sportech.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Cvičení 1 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms winter 2012, summer 2013, winter 2013, summer 2014, winter 2014, summer 2015, Summer 2016, winter 2016.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2017/XSA_USPV