XM3_UEV Matematika 3

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2014
Rozsah
3/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s pojmy, metodami a postupy teorie pravděpodobnosti, popisné a matematické statistiky, a s matematickým softwarem Mathematica. Formování stochastického způsobu myšlení pro tvorbu matematických modelů s důrazem na ekonomické obory. Studenti získají potřebné znalosti z teorie pravděpodobnosti, popisné statistiky a teorie matematické statistiky, které jim umožní pochopit a aplikovat stochastické modely ekonomických jevů a procesů, založené na těchto metodách.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2016.