XM3_UEV Matematika 3

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2009
Rozsah
3/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Teorie pravděpodobnosti: Kolmogorovova axiomatická soustava, vlastnosti pravděpodobnostní míry;, závislost a nezávislost náhodných jevů; podmíněná pravděpodobnost, věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesův vzorec; náhodná veličina na diskrétním prostoru a její rozdělení, nezávislost náhodných veličin, základní momenty náhodných veličin a jejich vlastnosti, charakteristická funkce a její vlastnosti; konvergence podle pravděpodobnosti, Čebyševova nerovnost, zákon velkých čísel; nejdůležitější diskrétní rozdělení; náhodná veličina na obecném prostoru elementárních jevů, absolutně spojité rozdělení, vlastnosti hustoty a distribuční funkce, věta o transformaci hustoty, momenty absolutně spojitých veličin, podmíněné absolutně spojité rozdělení; Laplaceovy úvahy , normální rozdělení jednorozměrné i vícerozměrné, centrální limitní věta; další důležitá absolutně spojitá rozdělení; přehled základních charakteristik náhodných veličin, podmíněné charakteristiky, vlastnosti regresní funkce. Matematická statistika: náhodný výběr, základní výběrové charakteristiky a jejich vztah k teoretickým charakteristikám; bodový odhad parametrů , metody hledání bodových odhadů, intervalový odhad; testování statistických hypotéz, nejužívanější statistické prostředky, analýza experimentálních údajů
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2016.