YR1_KAL Ruština 1

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2012
Rozsah
1/0/0. Přednáška 1 HOD/SEM. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základní představy o ruském jazyce, jeho specifikách a zásadních rozdílech mezi dvěma slovanskými jazyky: češtinou a ruštinou. Student se naučí číst i psát azbukou, osvojí si základy fonetiky, gramatiky, načerpá slovní zásobu, potřebnou pro běžné dorozumění se (s přihlédnutím k hovorové ruštině) a získá povědomí o ruské kultuře. Absolventi tohoto studia budou umět pracovat s ruským textem. Dosáhnou začátečnické jazykové úrovně. Budou schopni dorozumět se v základních oblastech komunikace. Osnova předmětu: 1. Úvod do studia - Zvuková stránka jazyka: podobnost/odlišnost čeština - ruština - Azbuka - Výslovnost: pohyblivý přízvuk 2. Téma: Seznámení, přivítaní, loučení Gramatika: Rod podstatných jmen Výslovnost: Melodie tázací věty; Nepřízvučné "o" 3. Téma: Rodina Gramatika: - Spojka "a" - Přivlastňovací zájmena - Otázka na jméno Výslovnost: Nepřízvučné "e" 4. Téma: Škola Gramatika: - Oslovení - Infinitiv - Časování sloves - 6.p. ve spojení s předložkami "?" a "??" Výslovnost: "zh", "sh", "scht" 5. Téma: Části dne, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období Gramatika: - 6.p. podst.jm.ž.r. na -e - Přídavná jména - 6.p. j.č. příd.jm. - Příslovce 6. Téma: Telefonický rozhovor Gramatika: - I. a II. časování sloves - Rozkazovací způsob 7. Téma: Hotely, ubytování Gramatika: - Časování sloves ("hotet'" a "moch") - 2.p. osobních zájmen - 2.p. podst.jm. stř.rodu - Záporka "?e?" 8. Téma: Orientace ve městě Gramatika: - Časování sloves ("idti" a "ehat'") - Číslovky (0-10) - Sčítání/odečítání - 2.p. ž. podst.jm. na -ja, -ija, - měkký zn. 9. Téma: Byt Gramatika: - Minulý čas - 4.p. j.č. podst.jm. - Rod podst.jm. mužského rodu na -a/-ja - Časování sloves ("kupit'") 10. Téma: Setkání Gramatika: - Číslovky (11-100) - Pád podst.jm. po číslovkách - Časování sloves ("videt'") - Modální slovesa (nutnost, potřeba) - 4.p. j.č. příd.jm. 11. Téma: Kultura Gramatika: - Budoucí čas - 4.p. osobních zájmen - Předložky "?" a "??" ve spojení se 4.p. - Časování sloves s koncovkami -ovat'/-evat' - Časování sloves ("posetit'") 12. Téma: Cestování Gramatika: - Řadové číslovky - Hodiny - Časování sloves ("davat'", "stojat'", "zhdat'") 13. Téma: Moskva Gramatika: - Mn.č. podst.jm. - Skloňování osobních zájmen - Ukazovací zájmena
Osnova
 • 1. Úvod do studia
  - Zvuková stránka jazyka: podobnost/odlišnost čeština - ruština
  - Azbuka
  - Výslovnost: pohyblivý přízvuk
  2. Téma: Seznámení, přivítaní, loučení
  Gramatika: Rod podstatných jmen
  Výslovnost: Melodie tázací věty; Nepřízvučné "o"
  3. Téma: Rodina
  Gramatika:
  - Spojka "a"
  - Přivlastňovací zájmena
  - Otázka na jméno
  Výslovnost: Nepřízvučné "e"
  4. Téma: Škola
  Gramatika:
  - Oslovení
  - Infinitiv
  - Časování sloves
  - 6.p. ve spojení s předložkami "?" a "??"
  Výslovnost: "?", "?", "?"
  5. Téma: Části dne, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období
  Gramatika:
  - 6.p. podst.jm.ž.r. na -e
  - Přídavná jména
  - 6.p. j.č. příd.jm.
  - Příslovce
  6. Téma: Telefonický rozhovor
  Gramatika:
  - I. a II. časování sloves
  - Rozkazovací způsob
  7. Téma: Hotely, ubytování
  Gramatika:
  - Časování sloves ("??????" a "????")
  - 2.p. osobních zájmen
  - 2.p. podst.jm. stř.rodu
  - Záporka "?e?"
  8. Téma: Orientace ve městě
  Gramatika:
  - Časování sloves ("????" a "?????")
  - Číslovky (0-10)
  - Sčítání/odečítání
  - 2.p. ž. podst.jm. na -?, -??, -?
  9. Téma: Byt
  Gramatika:
  - Minulý čas
  - 4.p. j.č. podst.jm.
  - Rod podst.jm. mužského rodu na -a/-?
  - Časování sloves ("??????")
  10. Téma: Setkání
  Gramatika:
  - Číslovky (11-100)
  - Pád podst.jm. po číslovkách
  - Časování sloves ("??????")
  - Modální slovesa (nutnost, potřeba)
  - 4.p. j.č. příd.jm.
  11. Téma: Kultura
  Gramatika:
  - Budoucí čas
  - 4.p. osobních zájmen
  - Předložky "?" a "??" ve spojení se 4.p.
  - Časování sloves s koncovkami -?????/-?????
  - Časování sloves ("????????")
  12. Téma: Cestování
  Gramatika:
  - Řadové číslovky
  - Hodiny
  - Časování sloves ("??????", "??????", "?????")
  13. Téma: Moskva
  Gramatika:
  - Mn.č. podst.jm.
  - Skloňování osobních zájmen
  - Ukazovací zájmena
Literatura
  povinná literatura
 • PAŘÍZKOVÁ, Š. Ruština pro začátečníky a samouky. Dolní Ředice: P&P, 2007. ISBN 80-903072-0-5. info
 • MISTROVÁ, V., OGANESJANOVÁ, D., TREGUBOVÁ, J. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha: Polygot, 2004. ISBN 80-86195-29-5. info
 • KOZLOVA, T.V. Dogovorilis! Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-155-5. info
  doporučená literatura
 • CHIMIK, V.V. Praktičeskij sintaksis russkovo jazyka. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2001. ISBN 5-86547-205-4. info
 • POPOVA, T., JURKOV, E. Pogovorim. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2000. ISBN 5-86547-181-3. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Zápočet: odevzdání seminární práce v daném rozsahu, úspěšné absolvování praktických testů (min 66%)
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Shodné jako pro ostatní formy studia
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2015.