YR1_KAL Ruština 1

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2007
Rozsah
0/0/1. Seminář 1 HOD/SEM. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jana Bellová (cvičící)
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jana Bellová
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základní představy o ruském jazyce, jeho specifikách a zásadních rozdílech mezi dvěma slovanskými jazyky: češtinou a ruštinou. Student si osvojí základy fonetiky, gramatiky, načerpá slovní zásobu, potřebnou pro běžné dorozumění se, s přihlédnutím k hovorové ruštině a získá povědomí o ruské kultuře. Absolventi tohoto studia budou umět pracovat s ruským textem. Dosáhnou jazykové úrovně, která jim umožní komunikaci s rusky hovořícími kolegy i rodilými mluvčími. Budou schopni orientovat se a pracovat s informacemi v ruskojazyčných informačních a sdělovacích médiích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, léto 2015.