YR1_KAL Ruština 1

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2015
Rozsah
1/0/0. Přednáška 1 HOD/SEM. 0 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Jitka Lidaříková
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základní představy o ruském jazyce, jeho specifikách a zásadních rozdílech mezi dvěma slovanskými jazyky: češtinou a ruštinou. Student se naučí číst i psát azbukou, osvojí si základy fonetiky, gramatiky, načerpá slovní zásobu, potřebnou pro běžné dorozumění se (s přihlédnutím k hovorové ruštině) a získá povědomí o ruské kultuře.
Osnova
 • 1. Úvod do studia
  - Zvuková stránka jazyka: podobnost/odlišnost čeština - ruština
  - Azbuka
  - Výslovnost: pohyblivý přízvuk
  2. Téma: Seznámení, přivítaní, loučení
  Gramatika: Rod podstatných jmen
  Výslovnost: Melodie tázací věty; Nepřízvučné "o"
  3. Téma: Rodina
  Gramatika:
  - Spojka "a"
  - Přivlastňovací zájmena
  - Otázka na jméno
  Výslovnost: Nepřízvučné "e"
  4. Téma: Škola
  Gramatika:
  - Oslovení
  - Infinitiv
  - Časování sloves
  - 6.p. ve spojení s předložkami "o" a "na"
  Výslovnost: "zh", "sh", "scht"
  5. Téma: Části dne, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období
  Gramatika:
  - 6.p. podst.jm.ž.r. na -e
  - Přídavná jména
  - 6.p. j.č. příd.jm.
  - Příslovce
  6. Téma: Telefonický rozhovor
  Gramatika:
  - I. a II. časování sloves
  - Rozkazovací způsob
  7. Téma: Hotely, ubytování
  Gramatika:
  - Časování sloves ("hotet'" a "moch")
  - 2.p. osobních zájmen
  - 2.p. podst.jm. stř.rodu
  - Záporka "?e?"
  8. Téma: Orientace ve městě
  Gramatika:
  - Časování sloves ("idti" a "ehat'")
  - Číslovky (0-10)
  - Sčítání/odečítání
  - 2.p. ž. podst.jm. na -ja, -ija, - měkký zn.
  9. Téma: Byt
  Gramatika:
  - Minulý čas
  - 4.p. j.č. podst.jm.
  - Rod podst.jm. mužského rodu na -a/-ja
  - Časování sloves ("kupit'")
  10. Téma: Setkání
  Gramatika:
  - Číslovky (11-100)
  - Pád podst.jm. po číslovkách
  - Časování sloves ("videt'")
  - Modální slovesa (nutnost, potřeba)
  - 4.p. j.č. příd.jm.
  11. Téma: Kultura
  Gramatika:
  - Budoucí čas
  - 4.p. osobních zájmen
  - Předložky "v" a "na" ve spojení se 4.p.
  - Časování sloves s koncovkami -ovat'/-evat'
  - Časování sloves ("posetit'")
  12. Téma: Cestování
  Gramatika:
  - Řadové číslovky
  - Hodiny
  - Časování sloves ("davat'", "stojat'", "zhdat'")
  13. Téma: Moskva
  Gramatika:
  - Mn.č. podst.jm.
  - Skloňování osobních zájmen
  - Ukazovací zájmena
Literatura
  povinná literatura
 • PAŘÍZKOVÁ, Š. Ruština pro začátečníky a samouky. Dolní Ředice: P&P, 2007. ISBN 80-903072-0-5. info
 • MISTROVÁ, V., OGANESJANOVÁ, D., TREGUBOVÁ, J. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha: Polygot, 2004. ISBN 80-86195-29-5. info
 • KOZLOVA, T.V. Dogovorilis! Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-155-5. info
  doporučená literatura
 • CHIMIK, V.V. Praktičeskij sintaksis russkovo jazyka. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2001. ISBN 5-86547-205-4. info
 • POPOVA, T., JURKOV, E. Pogovorim. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2000. ISBN 5-86547-181-3. info
Informace učitele
Zápočet: odevzdání seminární práce v daném rozsahu, úspěšné absolvování praktických testů (min 66%)
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Shodné jako pro ostatní formy studia
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2015/YR1_KAL