XPRA2_KPP Odborná praxe 2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2017
Rozsah
0/0/160. Praxe 4 týdny. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Fink (přednášející)
Mgr. Martin Fink (cvičící)
Bc. David Hodinář (cvičící)
Mgr. Jiřina Sojková (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Fink
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
Odborná praxe 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Zapojení studenta do pracovního prostředí. Poznávání různých firemních prostředí studentem. Poučené, prohloubené seznamování studenta s pracovištěm. Aktivní podíl studenta na běžných činnostech firmy, vykonávání svěřených pracovních úkolů pod vedením odpovědných pracovníků firmy. Aplikace dosavadních schopností a dovedností studenta a jeho získaných teoretických znalostí v konkrétním pracovním prostředí vybrané firmy. Průběžné rozvíjení a doplňování potenciálu studenta, formování jeho profesního zaměření. Rozvoj a posílení prezentačních dovedností studenta formou prezentace poznatků a výsledků vlastní odborné praxe před kolegy, nácvik a rozvoj komunikačních dovedností, včetně obhajoby vlastních postojů, poznatků a názorů.
Osnova
  • 1. Odborná praxe studenta ve firmě (alespoň 120 hodin/15 pracovních dní)
    2. Prezentace dosavadních zkušeností a poznatků z odborné praxe studenta před skupinou kolegů
    3. Propedeutický týden realizovaný MVŠO
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
" absolvování odborné praxe v rozsahu minimálně 120 hodin/ 15 pracovních dní, (z toho nejvýše 40 hodin/5 dní může být absolvováno během 1. ročníku);
" odevzdání dokladů o absolvování praxe (Dohoda a Záznamový arch);
" zpracování a odevzdání Hodnotící zprávy studenta a Hodnotící zprávy pracoviště;
" osobní prezentace vlastních zkušeností a poznatků z odborné praxe;
" odevzdání tištěné podoby prezentace;
" účast alespoň na 2 setkáních, na kterých budou své zkušenosti z praxe prezentovat kolegové;
" aktivní účast na propedeutickém týdnu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2017/XPRA2_KPP