XPRA2_KPP Odborná praxe 2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2012
Rozsah
1/2/3. Přednáška 1 TYD/SEM, Cvičení 2 HOD/TYD, Seminář 3 TYD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jana Marešová (přednášející)
PhDr. Jana Marešová (cvičící)
Garance
PhDr. Jana Marešová
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zapojení studenta do pracovního prostředí. Poznávání různých firemních prostředí studentem. Poučené, prohloubené seznamování studenta s pracovištěm. Aktivní podíl studenta na běžných činnostech firmy, vykonávání svěřených pracovních úkolů pod vedením odpovědných pracovníků firmy. Aplikace dosavadních schopností a dovedností studenta a jeho získaných teoretických znalostí v konkrétním pracovním prostředí vybrané firmy. Průběžné rozvíjení a doplňování potenciálu studenta, formování jeho profesního zaměření. Rozvoj a posílení prezentačních dovedností studenta formou prezentace poznatků a výsledků vlastní odborné praxe před kolegy, nácvik a rozvoj komunikačních dovedností, včetně obhajoby vlastních postojů, poznatků a názorů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017.