XPRA2_KPP Odborná praxe 2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2015
Rozsah
1/2/3. Přednáška 1 TYD/SEM, Cvičení 2 HOD/TYD, Seminář 3 TYD/SEM. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martina Březíková (přednášející)
Mgr. Petr Černoch (přednášející)
Ing. Marie Dohnalová (přednášející)
Mgr. Martin Fink (přednášející)
JUDr. Mgr. Ing. Marek Hodulík (přednášející)
PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (přednášející)
Mgr. Jelena Kubicová (přednášející)
Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Podrazil (přednášející)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (přednášející)
Ing. Jolana Skaličková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martin Zielina (přednášející)
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martina Březíková (cvičící)
Mgr. Petr Černoch (cvičící)
Ing. Marie Dohnalová (cvičící)
Mgr. Martin Fink (cvičící)
JUDr. Mgr. Ing. Marek Hodulík (cvičící)
PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (cvičící)
Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Podrazil (cvičící)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (cvičící)
Ing. Jolana Skaličková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martin Zielina (cvičící)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
Odborná praxe 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zapojení studenta do pracovního prostředí. Poznávání různých firemních prostředí studentem. Poučené, prohloubené seznamování studenta s pracovištěm. Aktivní podíl studenta na běžných činnostech firmy, vykonávání svěřených pracovních úkolů pod vedením odpovědných pracovníků firmy. Aplikace dosavadních schopností a dovedností studenta a jeho získaných teoretických znalostí v konkrétním pracovním prostředí vybrané firmy. Průběžné rozvíjení a doplňování potenciálu studenta, formování jeho profesního zaměření. Rozvoj a posílení prezentačních dovedností studenta formou prezentace poznatků a výsledků vlastní odborné praxe před kolegy, nácvik a rozvoj komunikačních dovedností, včetně obhajoby vlastních postojů, poznatků a názorů.
Osnova
  • 1. Odborná praxe studenta ve firmě (alespoň 80 hodin/10 pracovních dní)
    2. Prezentace dosavadních zkušeností a poznatků z odborné praxe studenta před skupinou kolegů
    3. Propedeutický týden realizovaný MVŠO
Literatura
    povinná literatura
  • Studijní materiály předmětu Odborná praxe 2. info
  • Základní literatura z profilovaných předmětů studijního oboru (management, ekonomie, právo, marketing, atd.). info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
" absolvování odborné praxe v rozsahu minimálně 80 hodin/10 pracovních dní;
" odevzdání dokladů o absolvování praxe (Dohoda o zabezpečení odborné praxe, Záznamový arch a Čestné prohlášení);
" zpracování a odevzdání Hodnotící zprávy studenta a Hodnotící zprávy pracoviště;
" návrh a realizace CSR projektu;
" osobní prezentace vlastních zkušeností a poznatků z odborné praxe;
" odevzdání tištěné podoby prezentace;
" účast alespoň na 2 setkáních, na kterých budou své zkušenosti z praxe prezentovat kolegové;
" aktivní účast na propedeutickém týdnu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2016, léto 2017.