XSF_UMM Strategic Business Management

Moravian Business College Olomouc
winter 2015
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. (lecturer)
Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc. (lecturer)
Guaranteed by
Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Course objectives: The aim of the course is to explain students the importance of strategic management in the context of the current market environment and teach them to use the basic tools of creation, implementation and application of the strategy in the company. Annotation: The concept of strategy and strategic management and their necessity for the success of modern companies are explained. The specific features of strategic processes, principles of strategic thinking and content of company strategy are formulated. Emphasis is also placed on the analysis of internal and external environment.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova přednášek:
  1. Úvod do studia
  - Pojem strategie a strategického řízení firmy
  2. Specifické rysy strategických procesů
  - Rozdíl mezi strategickým, taktickým a operativním řízením
  - Principy strategického myšlení
  3. Formulace strategie
  - Pojem a obsah strategie
  - Základní úkoly strategie firmy
  - Strategické cíle
  4. Obsah a struktura strategie
  - Analytická část
  - Rozhodovací část
  - Segmentace
  - Výchozí a cílový stav
  - Propojení výchozího a cílového stavu
  5. Strategická analýza vnějšího okolí firmy
  - Charakteristika vnějšího okolí
  - Základní tendence
  6. Strategická analýza vnějšího okolí firmy
  - Analytické metody
  7. Strategická analýza vnitřního prostředí firmy
  - Faktory vnitropodnikové analýzy, analytické metody
  8. Návrh strategie
  - Možné alternativy strategického rozvoj
  9. Výběr optimální strategie
  - Vhodnost strategie
  - Přijatelnost strategie
  - Uskutečnitelnost strategie
  10. Implementace strategie
  - Schválení strategie
  - Zavedení systému strategického řízení
  - Systematická aktualizace obsahu strategie
  11. Inovační management
  - Zdroje inovací, inovační cyklus
  12. Závěr
  - Shrnutí
Literature
  required literature
 • SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ K., NAVRÁTILOVÁ D. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě - Díl VI Krok za krokem k vítězství. 1 vyd., 234s. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2012. ISBN 978-80-7455-041-6. info
 • SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě - Díl IV Od snu k realitě. 1. vyd. Olomouc: MVŠO, 2011. ISBN 978-80-87240-87-8. info
 • SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě - Díl V Aktivně vytvořit budoucnost. 1. vyd. Olomouc: MVŠO, 2011. ISBN 978-80-87240-97-7. info
 • SOUČEK, Z. Firma 21. století. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-007-2. info
 • SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě - Díl I. 1. vyd. Olomouc: MVŠO, 2010. ISBN 978-80-87240-18-2. info
 • SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě - Díl II Formulace strategie. 1. vyd. Olomouc: MVŠO, 2010. ISBN 978-80-87240-19-9. info
 • SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě - Díl III Implementace strategie. 1. vyd. Olomouc: MVŠO, 2010. ISBN 978-80-87240-20-5. info
 • SOUČEK, Z. Zvítězíme i v globální ekonomice. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-73-3. info
 • KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8. info
 • DEDOUCHOVÁ M. Strategie podniku. Praha: C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-603-2. info
  recommended literature
 • SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku: Symbióza kreativity a disciplíny. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-572-5. info
 • KOTTER J. P. Vedení procesu změny. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-015-0. info
 • CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1389-6. info
 • TRUNEČEK J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-67-3. info
 • SOUČEK Z. Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-47-9. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Credit: Successful completion of a final written test, essay submission (reflection on readings, application of strategic management).
The course is also listed under the following terms Winter 2010, winter 2011, winter 2012, winter 2013, winter 2014, summer 2017, summer 2018, summer 2019, summer 2020.
 • Enrolment Statistics (winter 2015, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2015/XSF_UMM