AIM International Marketing

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Lenka Prachařová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lenka Prachařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc
Rozvrh
Čt 13:15–14:45 B2.445
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the subject is familiarization with the basis of marketing, explanation and understanding of initial principles of marketing and basic marketing terms ("4P" product, price, communication mix, distribution), market research, segmentation, purchase behaviour, etc.).
Osnova
 • 1. Introduction to the Marketing for European markets
  2. Purchasing behaviour of european customers
  3. Product - characterization, classification, product life cycle
  4. Price - factors affecting pricing, method of pricing
  5. Marketing communication - advertising, sales promotion, public relations, personal selling, direct marketing, event marketing, integrated marketing communications
  6. Distribution - distribution channels, retail, wholesale, physical distribution
Literatura
  povinná literatura
 • DE PELSMACKER, Patrick, GEUENS, Maggie. Marketing communications: a European perspective. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2018. ISBN 978-1-292-13576-2. info
 • KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane. Marketing management: a European perspective. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2012. ISBN 01-321-0292-7. info
Metody hodnocení
Exam - written.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2021/AIM