AIM International Marketing

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc. (přednášející)
Ing. Lenka Prachařová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Lenka Prachařová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the subject is familiarization with the basis of marketing, explanation and understanding of initial principles of marketing and basic marketing terms ("4P" product, price, communication mix, distribution), market research, segmentation, purchase behaviour, etc.).
Osnova
 • 1. Introduction to the Marketing for European markets
  2. Purchasing behaviour of european customers
  3. Product - characterization, classification, product life cycle
  4. Price - factors affecting pricing, method of pricing
  5. Marketing communication - advertising, sales promotion, public relations, personal selling, direct marketing, event marketing, integrated marketing communications
  6. Distribution - distribution channels, retail, wholesale, physical distribution
Literatura
  povinná literatura
 • DE PELSMACKER, Patrick, GEUENS, Maggie. Marketing communications: a European perspective. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2018. ISBN 978-1-292-13576-2. info
 • KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane. Marketing management: a European perspective. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2012. ISBN 01-321-0292-7. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Exam - written.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.