YA1A1_USVP Cizí jazyk 1 - Angličtina A1

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2015
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Jitka Lidaříková
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu Angličtina 1 - A1 je získání a prohloubení základních znalostí a schopností studentů v používání anglického jazyka a současně též sjednocení znalostí a schopností studentů tak, aby byli připraveni na jejich rozšíření v dalších ročnících, zejména v oblasti obchodní obchodní angličtiny.
Osnova
 • 1. You
  a) Introducing oneself, jobs and names
  b) Indefinite articles
  c) Positive / Negative sentences
  d) Meeting people
  2. Company
  a) Basic conversation
  b) Links
  c) Is / Is not
  d) Phone calls
  3. Workplace
  a) Company vocabulary
  b) Wh- questions
  c) Business requests
  d) Email expressions
  4. Departments
  a) Company departments
  b) Present simple
  c) There is /are
  d) Taking a phone message
  5. Products
  a) Countries and nationalities
  b) He /she / it
  c) Making an order
  d) The question game
  6. Entertaining
  a) Food and drink
  b) Telling the time
  c) Can / cannot
  d) Inviting, accepting and declining
  7. Technology
  a) Office technology vocabulary
  b) Possesives
  c) This, that, these, those
  d) Giving instructions
  8. Travel
  a) Transport and travel
  b) Was / were
  c) Months and dates
  d) Arranging a meeting
Literatura
  doporučená literatura
 • HUGHES, J., McLARTY, P. Business Result Starter. OUP. ISBN 978-0-19-473981-8. info
 • SWAN, M., WALTER, C. English Grammar Course - Basic. ISBN 978-0-19-442-0778. info
 • MURPHY, R. English Grammar in Use 3rd Edition with Answers. Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0-52153289-1. info
Informace učitele
Písemná forma - závěrečný a průběžný test: Prověření znalostí slovní zásoby, použitých jazykových obratů a gramatických jevů.
Ústní forma - závěrečný pohovor: Prokázání schopnosti studenta reagovat na situace vycházející z probraných témat a schopnost reagovat na otázky zkoušejícího.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2015/YA1A1_USVP