XVP1_KPP Vyžádané přednášky 1

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2015
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Monika Bradová (přednášející)
Mgr. Martin Fink (přednášející)
Bc. David Hodinář (přednášející)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu Vyžádané přednášky je seznámit studenty s aktuálním vývojem v oblasti ekonomických a příbuzných oborů, poukázat na interdisciplinární charakter společenskovědních oborů a ukázat jejich provázanost s ostatními obory. V přednáškách erudovaných specialistů z akademického prostředí i odborníků z praxe jsou zahrnuty disciplíny, díky nimž student získá povědomí o aktuálních odborných a vědeckých otázkách i praktickém využití poznatků z oblasti ekonomiky a managementu. Obě tyto součásti tvoří ucelený systém, který podpoří studentův komplexní náhled na akademický život i vytváření jeho názoru na odborné a společenské dění. Předmět je plánován na celý akademický rok, harmonogram bude průběžně aktualizován a zveřejňován.
Osnova
 • Program bude průběžně upřesňován a zveřejňován v průběhu akademického roku. Součástí předmětu budou:
  - vyžádané přednášky zástupců firemního prostředí,
  - vyžádané přednášky předních českých odborníků,
  - vyžádané přednášky absolventů MVŠO,
  - vyžádané přednášky zástupců spolupracujících škol,
  - účast na konferencích a seminářích pořádaných MVŠO,
  - účast na akademických rituálech a shromážděních pořádaných MVŠO.
Informace učitele
Zápočet:
odevzdání evaluačních dotazníků ze 3 přednášek zahrnutých do cyklu Vyžádaných přednášek realizovaných během celého akademického roku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2016.