XVP1_KPP Vyžádané přednášky 1

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2014
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeněk Jašek (přednášející)
Garance
Mgr. Zdeněk Jašek
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Vyžádané přednášky je seznámit studenty s aktuálním vývojem v oblasti ekonomických a příbuzných oborů, poukázat na interdisciplinární charakter společenskovědních oborů a ukázat jejich provázanost s ostatními obory. V přednáškách erudovaných specialistů z akademického prostředí i odborníků z praxe jsou zahrnuty disciplíny, díky nimž student získá povědomí o aktuálních odborných a vědeckých otázkách i praktickém využití poznatků z oblasti ekonomiky a managementu. Obě tyto součásti tvoří ucelený systém, který podpoří studentův komplexní náhled na akademický život i vytváření jeho názoru na odborné a společenské dění. Předmět je plánován na celý akademický rok, harmonogram bude průběžně aktualizován a zveřejňován.
Osnova
 • Program bude průběžně upřesňován a zveřejňován v průběhu akademického roku. Součástí předmětu budou:
  - vyžádané přednášky zástupců firemního prostředí,
  - vyžádané přednášky předních českých odborníků,
  - vyžádané přednášky absolventů MVŠO,
  - vyžádané přednášky zástupců spolupracujících škol,
  - účast na konferencích a seminářích pořádaných MVŠO,
  - účast na akademických rituálech a shromážděních pořádaných MVŠO.
Informace učitele
Zápočet:
odevzdání evaluačních dotazníků ze 3 přednášek zahrnutých do cyklu Vyžádaných přednášek realizovaných během celého akademického roku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016.