YPS2_UIF Projektový seminář 2

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2012
Rozsah
4/0/0. Přednáška 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aleš Keprt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Keprt, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Aleš Keprt, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Projektový seminář 2 navazuje na Projektový seminář 1. Studenti již mají základní znalosti z oblasti softwarového modelování a softwarových projektů a mají již za sebou i alespoň jeden vlastní projekt ve fázi přípravy a softwarové analýzy. V tomto semestru se studenti seznámí s dalšími tématy oblasti softwarového modelování a nemalá část výuky bude věnována také zpětné analýze projektů, na kterých studenti pracovali v semestru minulém. Na konci semestru studenti opět dostanou domácí práci z oblasti softwarového modelování. Osnova hodin: 1. Společná analýza projektů vytvořených v předešlém semestru. 2. Procvičování modelování v UML. 3. UML - diagramy aktivit a stavů. 4. Zadání nového projektu. 5. Přechod od analýzy k designu. 6. Konzultace studentských projektů.
Osnova
 • Osnova hodin:
  1. Společná analýza projektů vytvořených v předešlém semestru.
  2. Procvičování modelování v UML.
  3. UML - diagramy aktivit a stavů.
  4. Zadání nového projektu.
  5. Přechod od analýzy k designu.
  6. Konzultace studentských projektů.
Literatura
  povinná literatura
 • PECINOVSKÝ R. Naučte se myslet a programovat objektově. Computer Press. ISBN 978-80-251-2126-9. info
 • MERUNKA V. Objektové modelování. Alfa. ISBN 978-80-87197-04-2. info
 • KANISOVÁ H. - MÜLLER M. UML srozumitelně. Computer Press. ISBN 80-251-1083-4. info
 • FOWLER M. Destilované UML. Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2062-3. info
 • KRAVAL I. Objektové modelování pomocí UML v praxi 2005. Object consulting, 2005. info
 • KRAVAL I. Objektové modelování a UML v praxi 2000. Object consulting, 2000. info
  doporučená literatura
 • KRAVAL I. Analytické modelování informačních systémů pomocí UML v praxi. Object consulting. info
 • FOWLER M. UML Distilled. 3.vyd. Pearson Education / Addison-Wesley, 2004. ISBN 0-321-19368-7. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
- Účast na seminářích alespoň 80%
- Vypracování modelového projektu se všemi náležitostmi dle zadání
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2012/YPS2_UIF