YPS2_UIF Projektový seminář 2

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2011
Rozsah
4/0/0. Přednáška 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aleš Keprt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Keprt, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Aleš Keprt, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Projektový seminář 2 navazuje na Projektový seminář 1. Studenti již mají základní znalosti z oblasti softwarového modelování a softwarových projektů a mají již za sebou i alespoň jeden vlastní projekt ve fázi přípravy a softwarové analýzy. V tomto semestru se studenti seznámí s dalšími tématy oblasti softwarového modelování a nemalá část výuky bude věnována také zpětné analýze projektů, na kterých studenti pracovali v semestru minulém. Na konci semestru studenti opět dostanou domácí práci z oblasti softwarového modelování. Osnova hodin: 1. Společná analýza projektů vytvořených v předešlém semestru. 2. Procvičování modelování v UML. 3. UML - diagramy aktivit a stavů. 4. Zadání nového projektu. 5. Přechod od analýzy k designu. 6. Konzultace studentských projektů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2012.