XMZN Management značky

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA (přednášející)
PhDr. Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA (cvičící)
Garance
Ing. Lenka Prachařová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Rozvrh
Út 10:30–12:45 B2.336, kromě Út 5. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s důležitým fenoménem moderního marketingového myšlení, a to značkou (brand). Po absolvování předmětu budou studenti schopni: vyhodnotit pojem značka, rozvíjet strategie značky, identifikovat značku, určit její hodnotu a pozici na trhu, roli trademarku v marketingových činnostech ovlivňujících chování spotřebitele, plánovat a implementovat marketingové programy k rozvoji značky, stejně jako aplikovat teorie a modely, které jsou využívány k rozhodování o značce v komplexních marketingových programech podniku. V rámci cvičení si studenti prakticky osvojí proces určování hodnoty a pozice značky na trhu a rozvíjení značky prostřednictvím různých marketingových nástrojů.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Značka a management značky
  2. Druhy značek, prvky značky a trademark
  3. Identita a osobnost značky
  4. Vnímání značky a vztah zákazníka ke značce
  5. Zákaznická loajalita ke značce
  6. Koncept hodnoty značky
  7. Hodnota značky z pohledu spotřebitele
  8. Postupné kroky pro budování silné značky
  9. Strategický management značky
  10. Branding v marketingových programech podniku
  11. Výzkum značky, měření zdrojů hodnoty značky, mínění spotřebitele
  12. Budování a udržení hodnoty značky
Literatura
  povinná literatura
 • CHOVANCOVÁ MILOSLAVA. Management značky. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing management. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. info
 • KELLER, K. L. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3. info
  doporučená literatura
 • OLINS, W. Brand New: nová podoba značek. Praha: Slovart, 2016. ISBN 978-80-7529-047-2. info
 • KLEIN, N. Bez loga. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-671-8. info
 • AAKER, D. A. Brand Building: budování obchodní značky. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-885-6. info
Metody hodnocení
Zápočet: seminární práce, písemný test.
Zkouška: písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.