XER_UEK Ekonomika regionů ČR

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující s problematikou regionalismu, vysvětlit jim charakteristiky hospodářské struktury, alokace a skladby zdrojů včetně jejich možného hospodářského, demografického a společenského rozvoje. Cílem je též snaha vytvořit studentům dobrý základ znalostí o ekonomické úrovni jednotlivých regionů, jejich specifik v daných ekonomických strukturách od infrastruktury ke struktuře průmyslu, obchodu, zemědělství a dalším aspektům regionální ekonomiky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2017/XER_UEK