XER_UEK Ekonomika regionů ČR

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Eva Jílková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Stanislav Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Eva Jílková, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující s problematikou regionalismu, vysvětlit jim charakteristiky hospodářské struktury, alokace a skladby zdrojů včetně jejich možného hospodářského, demografického a společenského rozvoje. Cílem je též snaha vytvořit studentům dobrý základ znalostí o ekonomické úrovni jednotlivých regionů, jejich specifik v daných ekonomických strukturách od infrastruktury ke struktuře průmyslu, obchodu, zemědělství a dalším aspektům regionální ekonomiky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2014, léto 2015, léto 2017.