XRET_KPP Rétorika

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2014
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Doc. PhDr. Dr. Libuše Podlahová (cvičící)
Garance
Doc. PhDr. Dr. Libuše Podlahová
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu: Rétorika a společenský protokol je naučit studenty základním pravidlům společenského jednání a chování v situacích, ve kterých se budou profesně pohybovat, seznámit je se zvláštnostmi jednotlivých společenských prostředí, poskytnout návody k adekvátnímu společenskému jednání, naučit pravidlům komunikace v konfliktních a krizových situacích, získávání konsensu a překonávání nesouhlasu v obchodních jednáních. Proto je předmět zaměřen na zvládnutí základních pravidel a technik mluveného projevu, strukturu základních slohových útvarů, kulturu mluveného projevu a problematiku veřejné komunikace. V rovině společenského chování pak na strategii vytváření osobní image, souvislost image a sociální pozice a role, na chování v běžných situacích, v mimořádných situacích i v situacích souvisejících s profesí a sebeprezentací.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2014/XRET_KPP