XRET_KPP Rétorika

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2010
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Doc. PhDr. Dr. Libuše Podlahová (cvičící)
Garance
Doc. PhDr. Dr. Libuše Podlahová
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu: Rétorika a společenský protokol je naučit studenty základním pravidlům společenského jednání a chování v situacích, ve kterých se budou profesně pohybovat, seznámit je se zvláštnostmi jednotlivých společenských prostředí, poskytnout návody k adekvátnímu společenskému jednání, naučit pravidlům komunikace v konfliktních a krizových situacích, získávání konsensu a překonávání nesouhlasu v obchodních jednáních. Proto je předmět zaměřen na zvládnutí základních pravidel a technik mluveného projevu, strukturu základních slohových útvarů, kulturu mluveného projevu a problematiku veřejné komunikace. V rovině společenského chování pak na strategii vytváření osobní image, souvislost image a sociální pozice a role, na chování v běžných situacích, v mimořádných situacích i v situacích souvisejících s profesí a sebeprezentací.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014.