YR3_KAL Ruština 3

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
1/0/0. Přednáška 1 HOD/SEM. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
YR2_KAL Ruština 2 || YR2_USVP Ruština 2
Ruština 1, 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základní představy o ruském jazyce, jeho specifikách a zásadních rozdílech mezi dvěma slovanskými jazyky: češtinou a ruštinou. Student načerpá slovní zásobu, potřebnou pro běžné dorozumění se, s přihlédnutím k hovorové ruštině, a získá povědomí o ruské kultuře. Absolventi tohoto studia budou umět pracovat s ruským textem. Dosáhnou mírně pokročilé jazykové úrovně, která jim umožní komunikaci nad běžnými tématy s rodilými mluvčími a osvojí si gramatická pravidla, která studentům umožní práci i s neznámým lexikem.
Osnova
 • . Opakování:
  - Telefonický rozhovor
  - Hotel, ubytování
  - Orientace ve městě
  - Bydlení
  - Setkání
  2. Téma: Cestování
  - Budoucí čas Časování sloves ("videt'") ("kupit'")
  - Předložky "v" a "na" ve spojení se 4.p.
  - Časování sloves s koncovkami -ovat'/-evat'
  - Časování sloves ("posetit'")
  3. Téma: Cestování
  - Řadové číslovky
  4. Téma: Cestování
  - Hodiny, určení času
  - Časování sloves ("davat'", "stojat'", "zhdat'")
  5. Téma: Moskva
  - Skloňování osobních zájmen
  6. Téma: Nakupování
  - Časování sloves ("vzvesit'", "stoit'")
  - Zvratná slovesa
  7. Téma: Nakupování
  - 2. a 3. stupeň příd.jm.
  - Časování sloves ("uvlechs'a", "hodit'", "dat'", "podat'")
  8. Téma: Ruská kuchyně
  - Časování sloves ("est", "pit'")
  9. Téma: Ruská kuchyně
  10. Téma: V restauraci
  - Slovesný vid, příčestí trpné
  - Jmenné tvary příd.jm.
  11. Téma: V restauraci
  - Slovesa - podmiňovací způsob
  12. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • NEKOLOVÁ, V. a spol. Ruština pro samouky. Voznice: LEDA, 2007. ISBN 978-80-7335-112-0. info
 • MISTROVÁ, V., OGANESJANOVÁ, D., TREGUBOVÁ, J. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha: Polygot, 2004. ISBN 80-86195-29-5. info
 • KOZLOVA, T.V. Dogovorilis! Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-155-5. info
  doporučená literatura
 • POPOVA, T., JURKOV, E. Pogovorim. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2000. ISBN 5-86547-181-3. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Zápočet: docházka na semináře min 75%, povídání na určité téma, úspěšné absolvování praktických testů (min 66%)
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Shodné jako pro ostatní formy studia
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2014, léto 2015.