YR2_KAL Ruština 2

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2014
Rozsah
1/0/0. Přednáška 1 HOD/SEM. 0 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Jitka Lidaříková
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
YR1_KAL Ruština 1 || YR1_USVP Ruština 1
Ruština 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základní představy o ruském jazyce, jeho specifikách a zásadních rozdílech mezi dvěma slovanskými jazyky: češtinou a ruštinou. Student načerpá slovní zásobu, potřebnou pro běžné dorozumění se, s přihlédnutím k hovorové ruštině, a získá povědomí o ruské kultuře.
Osnova
 • 1. Téma: Profese
  Gramatika:
  - 7.p. j.č. podst.jm.
  - Časování sloves ("lubit'")
  2. Téma: Popis osoby
  Gramatika:
  - Zvratná slovesa
  - Přechodná a nepřechodná slovesa
  - 3. stupeň příd.jm.
  - Časování sloves ("uvlechsa", "hodit, "dat", "podat")
  3. Téma: Petrohrad
  Gramatika:
  - Slovesný vid, příčestí trpné
  - 2.p. j.č. příd.jm.
  - 6.p. podst.jm.
  4. Téma: Nakupování
  Gramatika:
  - Časování sloves ("est'", "pit'", "vzvesit'", "stoit'")
  - Rozkazovací způsob
  5. Téma: Ruská kuchyně
  Gramatika:
  - 2.p. mn.č. podst.jm.
  - 2.p. mn.č. příd.jm.
  - jmenné tvary příd.jm.
  6. Téma: Doprava, dopravní prostředky
  Gramatika:
  - 2.p. v záporných větách
  - 3.p. podst.jm.
  - 3.p. příd.jm.
  - Časování sloves ("zakryt'")
  7. Téma: Knihy, knihovna
  Gramatika:
  - 4.p. mn.č. podst.jm. a příd.jm.
  - 7.p. j.č. příd.m.
  - Časování sloves ("otvesti")
  - Zájmeno "ves'"
  8. Téma: Volný čas
  Gramatika:
  - Časování sloves ("ezdit'", "bezhat'", "letet'", "letat'", "pech'")
  - Slovesa pohybu
  9. Téma: Poezie, A.S.Puškin
  Gramatika:
  - Skloňování ruských příjmení
  - Číslovky (100-1 000 000)
  - Datum
  - Časování sloves ("proizvesti")
  - 6.p. mn.č. podst. a příd. jm.
  - Zvratné osobní zájmeno "seb'a"
  10. Téma: Hudba
  Gramatika:
  - Neurčitá příslovce na -to, -nibud'
  - Příd.jm. slovesná přítomná činná
  - Modální slovesa (nutnost)
  - Časování sloves ("pet'", "spet'")
  11. Téma: V restauraci
  Gramatika:
  - Podmiňovací způsob
  - Příd.jm. po číslovkách
  - Skloňování číslovek
  - Časování sloves ("otkryt'", "zanat'")
  12. Téma: Na letišti
  Gramatika:
  - Skloňování přivlastňovacích zájmen
  - Skloňování měkkých příd.jm.
  - Časování sloves ("prosit'", "zabyt'")
  13. Zápočet
Literatura
  povinná literatura
 • PAŘÍZKOVÁ, Š. Ruština pro začátečníky a samouky. Dolní Ředice: P&P, 2007. ISBN 80-903072-0-5. info
 • MISTROVÁ, V., OGANESJANOVÁ, D., TREGUBOVÁ, J. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha: Polygot, 2004. ISBN 80-86195-29-5. info
 • KOZLOVA, T.V. Dogovorilis! Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-155-5. info
  doporučená literatura
 • CHIMIK, V.V. Praktičeskij sintaksis russkovo jazyka. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2001. ISBN 5-86547-205-4. info
 • POPOVA, T., JURKOV, E. Pogovorim. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2000. ISBN 5-86547-181-3. info
Informace učitele
Zápočet: odevzdání seminární práce v daném rozsahu, úspěšné absolvování praktických testů (min 66%)
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Shodné jako pro ostatní formy studia
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, zima 2009, zima 2010, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2014/YR2_KAL