XMOA_UEV Vybrané metody operační analýzy

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s některými běžně užívanými metodami operační analýzy, zejména s aplikacemi lineárního programování a teorie her a s optimalizačními úlohami na grafech. Důraz je přitom kladen na samostatnou tvorbu matematických modelů a jejich řešení s využitím výpočetní techniky a vhodného softwaru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2013/XMOA_UEV