XMOA_UEV Vybrané metody operační analýzy

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2012
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s některými běžně užívanými metodami operační analýzy, zejména s aplikacemi lineárního programování a teorie her a s optimalizačními úlohami na grafech. Důraz je přitom kladen na samostatnou tvorbu matematických modelů a jejich řešení s využitím výpočetní techniky a vhodného softwaru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2013.