XMAR_UMM Marketing

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou pojetí marketingu, s jeho úlohou, postavením a nástroji marketingového způsobu řízení. Studenti získají znalosti a osvojí si praktické dovednosti v oblasti analýzy a implementace výstupů jednotlivých složek marketingového mixu do praxe.
Osnova
 • 1. Úvod do marketingu + Strategický marketing
  2. Trh, analýza spotřebitelského trhu
  3. Marketingový výzkum
  4. Marketingový informační systém
  5. Marketingový mix + Produktová politika
  6. Cenová politika
  7. Distribuční politika
  8. Marketingová komunikace
  9. Marketing management
  10. Marketing služeb
  11. Globální marketing 21. století
  12. Etické aspekty marketingu
Literatura
  povinná literatura
 • TOMEK G. Marketing - od myšlenky k realizaci. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2049-4. info
 • ZAMAZALOVÁ M. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2049-4. info
 • CLOW K. E. - BAACK D. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 987-80-251-1769-9. info
 • PELSMACKER P. - GEUENS M. - BERGH J. V. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 80-247-0254-1. info
 • SOLOMON M. R. - MARSHALL G. W. - START E. W. Marketing očima světových marketing manažerů. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1273-X. info
 • FORET M.,. MArketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1041-9. info
 • JAKUBÍKOVÁ D. Strategický marketing. Praha: Nakladatelství Oeconomica, VŠE, 2005. ISBN 978-80-245-0902-0. info
 • KOTLER P. - ARMSTRONG G:. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0513-3. info
 • BOUČKOVÁ J. a kol. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-577-1. info
 • HORÁKOVÁ H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0447-1. info
  doporučená literatura
 • CIMLER P. - ZADRAŽILOVÁ D. a kol. Retail management. Praha: Management Press, 2007. ISBN 80-7226-655-1. info
 • PRAŽSKÁ L. - JINDRA J. a kol. Obchodní podnikání - Retail management. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-059-7. info
 • BURNETT K. Klíčoví zákazníci a péče o ně. Praha: CP Books, 2005. ISBN 80-7226-655-1. info
 • SCHIFFMAN L. G. - KANUK L. L. Nákupní chování. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0094-4. info
 • NASH E. Direct Marketing. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-838-4. info
 • STORBACKA K. - LEHTINEN J. R. Řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-7169-813-X. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
1. vypracování seminární práce (téma, rozsah a podmínky upřesněny v rámci výuky)
2. úspěšné absolvování ústní zkoušky
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Rozšířená seminární práce (dle informací vyučujícího), jinak shodné s prezenční formou studia.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.