YR3_KAL Ruština 3

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2012
Rozsah
1/0/0. Přednáška 1 HOD/SEM. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
YR2_KAL Ruština 2 || YR2_USVP Ruština 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základní představy o ruském jazyce, jeho specifikách a zásadních rozdílech mezi dvěma slovanskými jazyky: češtinou a ruštinou. Student načerpá slovní zásobu, potřebnou pro běžné dorozumění se, s přihlédnutím k hovorové ruštině, a získá povědomí o ruské kultuře. Absolventi tohoto studia budou umět pracovat s ruským textem. Dosáhnou mírně pokročilé jazykové úrovně, která jim umožní komunikaci nad běžnými tématy s rodilými mluvčími a osvojí si gramatická pravidla, která studentům umožní práci i s neznámým lexikem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2013, léto 2014, léto 2015.