YPS Počítačové sítě

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2021
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Martinů (přednášející)
Ing. Jaromír Berka (přednášející)
Mgr. Lucie Bryndová (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy činnosti, návrhu, provozu a správy lokálních počítačových sítí a jejich spojování. Po absolvování předmětu bude student umět: klasifikovat počítačové sítě a služby a navrhnout topologii, popsat základní principy datové komunikace a přístupových metod, porovnat referenční model ISO/OSI a architekturu TCP/IP, popsat funkce a principy zásadních protokolů, navrhnout a zdůvodnit kabeláž, pasivní a aktivní prvky LAN, vysvětlit důvody pro dělení a spojování LAN.
Osnova
 • 1. Úvod do počítačových sítí, topologie sítí, klasifikace sítí, komunikační média
  2. Síťové architektury, referenční model ISO OSI, architektura TCP/IP
  3. Management a bezpečnost sítí (TCP/IP), aktivní a pasivní síťové prvky
  4. Technologie fyzické a linkové vrstvy
  5. Síťová vrstva, IP protokoly, IP adresy
  6. Směrování v internetu
  7. Transportní vrstva a její protokoly
  8. Aplikační vrstva, základní protokoly aplikační vrstvy
  9. Systém DNS, architektura, doména a zóna, administrace DNS, DNS a intranet, delegace a registrace domén
  10. Služba DHCP. Architektura, přidělování IP adres
  11. Příkazy pro práci se sítí a síťovým rozhraním v OS Windows/Linux
  12. Softwarové nástroje pro sledování a analýzu datových toků v síti
Literatura
  povinná literatura
 • KUROSE, J. F. a K. W. ROSS. Počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-3825-0. info
 • SOSINSKY, B. A. Mistrovství - počítačové sítě: [vše, co potřebujete vědět o správě sítí]. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3363-7. info
 • KABELOVÁ, A. a L. DOSTÁLEK. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-2236-5. info
  doporučená literatura
 • DEAN, T., J. WEST a J. ANDREWS. Network+ guide to networks. Boston: Course Technology, Inc., 2015. ISBN 978-13-050-9094-1. info
 • TANENBAUM, A. a D. WETHERALL. Computer Networks. Harlow: Pearson Education, 2014. ISBN 978-12-920-2422-6. info
 • KLEMENT, M. Technologie počítačových sítí. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. info
 • WU. Chwan-Hwa. Introduction to computer networks and cybersecurity. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2013. ISBN 1466572132. info
 • LOWE, D. Networking All-in-One For Dummies. New York: John Wiley & Sons, 2012. ISBN 978-11-183-8098-3. info
Informace učitele
Zápočet: aktivní účast na cvičeních, vypracování seminární práce
Zkouška: závěrečný písemný test, ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2021/YPS