YPS Computer Networks

Moravian Business College Olomouc
summer 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D. (lecturer)
RNDr. Jiří Martinů (lecturer)
Ing. Jaromír Berka (lecturer)
Mgr. Lucie Bryndová (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy činnosti, návrhu, provozu a správy lokálních počítačových sítí a jejich spojování. Po absolvování předmětu bude student umět: klasifikovat počítačové sítě a služby a navrhnout topologii, popsat základní principy datové komunikace a přístupových metod, porovnat referenční model ISO/OSI a architekturu TCP/IP, popsat funkce a principy zásadních protokolů, navrhnout a zdůvodnit kabeláž, pasivní a aktivní prvky LAN, vysvětlit důvody pro dělení a spojování LAN.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do počítačových sítí, topologie sítí, klasifikace sítí, komunikační média
  2. Síťové architektury, referenční model ISO OSI, architektura TCP/IP
  3. Management a bezpečnost sítí (TCP/IP), aktivní a pasivní síťové prvky
  4. Technologie fyzické a linkové vrstvy
  5. Síťová vrstva, IP protokoly, IP adresy
  6. Směrování v internetu
  7. Transportní vrstva a její protokoly
  8. Aplikační vrstva, základní protokoly aplikační vrstvy
  9. Systém DNS, architektura, doména a zóna, administrace DNS, DNS a intranet, delegace a registrace domén
  10. Služba DHCP. Architektura, přidělování IP adres
  11. Příkazy pro práci se sítí a síťovým rozhraním v OS Windows/Linux
  12. Softwarové nástroje pro sledování a analýzu datových toků v síti
Literature
  required literature
 • KUROSE, J. F. a K. W. ROSS. Počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-3825-0. info
 • SOSINSKY, B. A. Mistrovství - počítačové sítě: [vše, co potřebujete vědět o správě sítí]. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3363-7. info
 • KABELOVÁ, A. a L. DOSTÁLEK. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-2236-5. info
  recommended literature
 • DEAN, T., J. WEST a J. ANDREWS. Network+ guide to networks. Boston: Course Technology, Inc., 2015. ISBN 978-13-050-9094-1. info
 • TANENBAUM, A. a D. WETHERALL. Computer Networks. Harlow: Pearson Education, 2014. ISBN 978-12-920-2422-6. info
 • KLEMENT, M. Technologie počítačových sítí. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. info
 • WU. Chwan-Hwa. Introduction to computer networks and cybersecurity. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2013. ISBN 1466572132. info
 • LOWE, D. Networking All-in-One For Dummies. New York: John Wiley & Sons, 2012. ISBN 978-11-183-8098-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2021/YPS