XSA_USPV Sportovní aktivity 1 - 4

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2014
Rozsah
0/1/0. Cvičení 1 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeněk Jašek (cvičící)
Garance
Mgr. Zdeněk Jašek
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Udržovat si fyzickou kondici a zdravý životní styl, vytvořit si návyk pravidelně sportovat a tím vyvažovat charakter administrativní práce ve svém studentském i profesním životě. Sportovními aktivitami studenti vyvažují svou psychickou a fyzickou stránku v zátěži i relaxaci. Studenti v rámci sportovních aktivit aktivně sportují ve sportech, které jsou smluvně domluveny s našimi partnery tzn. fitness centrem Help to be Fit a Akademik sport centrem UP. Studenti mohou volit i variantu školou realizovaných sportovních aktivit a akcí, která mimo fyzickou kondici podporují také týmového ducha studentů a umožní studentům reprezentovat svou vysokou školu jiným způsobem.
Osnova
  • Aktivní sportovní vyžití formou:
    1. organizovanou a vedenou odborníkem pravidelně, realizovanou u našich smluvních partnerů ASC UP a Help to be Fit, min. 1 hod/týden,
    2. organizovanou a vedenou instruktorem jednorázově, realizovanou prostřednictvím MVŠO, volby v rozsahu min. jednodenní sportovní akce/semestr,
    3. reprezentace školy ve sportovních soutěžích 1x/sem.
Informace učitele
Zápočet:
písemné doložení účasti na cvičeních, trénincích v rozsahu min. 1 hod/týden po dobu trvání semestru. V případě reprezentace školy na základě sdělení prorektora pro vnější a vnitřní vztahy.
Podmínky pro udělení zápočtu:
1. zapsat si na začátku semestru celoškolský volitelný předmět,
2. po dobu semestru vykázat sportovní aktivitu v podobě:
a. navštěvování sportovní aktivity u našich smluvních partnerů, případně pořádaných školou v rozsahu minimálně 1 hod/týden, tedy 14 hod/semestr,
b. u studentů denního studia ve věku do 26 let je možno zakoupit si průkazku Akademik Sport Centra Univerzity Palackého a vybrat si z jejich nabídky sportovních aktivit pro studenty,
c. účast na jakékoli sportovní aktivitě fitness centra Help to be Fit
d. v případě, že sportovní aktivitu organizuje MVŠO nebo se jedná o reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, potvrdí účast organizátor akce z řad pracovníků školy.
3. Ve stanoveném termínu, který je vždy nejdéle do konce zkouškového období daného semestru odevzdat doklad o účasti na sportovních aktivitách v podobě:
Písemné potvrzení od našich smluvních partnerů (nebo kartička ASC UP či permanentka z Help to be Fit)
Potvrzení o účasti na sportovních aktivitách odevzdávejte na rektorátě školy Mgr. Jaškovi (kancelář 433).
Studenti dokládají sportovní aktivity realizované pouze v daném semestru.
Sportovní aktivitou se rozumí aktivní činnost v podobě jakéhokoliv sportu. Sportovní aktivitou nejsou odtučňovací a tělo formovací procedury, cvičení pro novorozence, rehabilitace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017.