YRLZ_USV Human Resources Management

Moravian Business College Olomouc
Winter 2010
Extent and Intensity
0/0/1. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s celým systémem řízení lidských zdrojů ve firmách. Dát jim teoretický přehled o různých variantách systému ŘLZ, o jednotlivých činnostech v rámci ŘLZ. Jednotlivé činnosti ŘLZ budou studentům interpretovány v podobě charakteristiky, významu pro celý systém ŘLZ, možných metod a postupů používaných v praxi.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 1 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2006, Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2010/YRLZ_USV