YRLZ_USV Human Resources Management

Moravian Business College Olomouc
Winter 2009
Extent and Intensity
0/0/1. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s celým systémem řízení lidských zdrojů ve firmách.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Systém řízení lidských zdrojů
  2. Personální plánování
  3. Vytváření a analýza pracovních míst
  4. Získávání a výběr pracovníků
  5. Přijímání a orientace pracovníků
  6. Rozmísťování pracovníků
  7. Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků
  8. Vzdělávání a rozvoj pracovníků ve firmách
  9. Motivace k pracovnímu výkonu a odměňování pracovníků
  10. Péče o pracovníky
  11. Firemní kultura
  12. Personální práce a její úloha ve firmách
  13. Zápočet
Literature
  required literature
 • POKORNÁ, D. Řízení lidských zdrojů I. info
 • POKORNÁ, D. Řízení lidských zdrojů II. info
 • MARQUES, C. Řízení lidských zdrojů. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2009. ISBN 978-80-7265-146-7. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. Management lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4. info
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1457-8. info
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3. info
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 1 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2006, Winter 2007, Winter 2008, Winter 2010.
 • Enrolment Statistics (Winter 2009, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2009/YRLZ_USV