XRM2_UEV Mathematics Revision 2

Moravian Business College Olomouc
summer 2014
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Vladimíra Mádrová, CSc. (seminar tutor)
RNDr. Vratislava Mošová, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D. (seminar tutor)
Doc. RNDr. Jiří Zeman, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Praktické procvičování středoškolské matematiky, zejména úprav algebraických výrazů, slovních úloh na procenta, úloh na početní a grafické řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav, úloh z analytické geometrie v rovině, úloh na vlastnosti elementárních funkcí, úloh z kombinatoriky a počtu pravděpodobnosti a úloh na aritmetickou a geometrickou posloupnost.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2009, Summer 2010, summer 2011, summer 2012, summer 2013, summer 2015.
  • Enrolment Statistics (summer 2014, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2014/XRM2_UEV