XRM2_UEV Mathematics Revision 2

Moravian Business College Olomouc
summer 2013
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Vladimíra Mádrová, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Praktické procvičování středoškolské matematiky, zejména úprav algebraických výrazů, slovních úloh na procenta, úloh na početní a grafické řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav, úloh z analytické geometrie v rovině, úloh na vlastnosti elementárních funkcí, úloh z kombinatoriky a počtu pravděpodobnosti a úloh na aritmetickou a geometrickou posloupnost.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova předmětu:
  1. Funkce a jejich vlastnosti
  2. Přehled základních elementárních funkcí
  3. Analytická geometrie v rovině - přímky
  4. Analytická geometrie v rovině - kuželosečky
  5. Aritmetické posloupnosti
  6. Geometrické posloupnosti
  7. Základní poznatky z kombinatoriky
  8. Pravděpodobnost - řešení úloh ekonomické povahy
  9. Opakování a procvičování učiva
  10. Závěrečný test
Literature
  required literature
 • POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách II. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1999. ISBN 80-7196-166-3. info
 • POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách I. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1996. ISBN 80-7196-021-7. info
 • POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. 6. vyd. Praha: Prometheus, 1995. ISBN 80-85849-78-X. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2009, Summer 2010, summer 2011, summer 2012, summer 2014, summer 2015.
 • Enrolment Statistics (summer 2013, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2013/XRM2_UEV