YBS5_KPP Water Supply and Severage Economics

Moravian Business College Olomouc
summer 2013
Extent and Intensity
8/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Milan Prchal (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Milan Prchal
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Ekonomika vodovodů a kanalizací Seznámení se specifickými rysy podnikání v oboru vodárenství. Odlišnost smíšeného a provozního modelu. Základní vodárenská legislativa. Specifika ekonomiky a účetnictví ve vodárenství. Výpočet vodného a stočného. Dohadné položky. Kalkulace ceny vody. Nekalkulovatelné náklady. Dvousložková forma úhrady vodného a stočného. Financování rozvoje vodovodů a kanalizací.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 8 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, winter 2011, summer 2014, summer 2015.
  • Enrolment Statistics (summer 2013, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2013/YBS5_KPP