YBS5_KPP Water Supply and Severage Economics

Moravian Business College Olomouc
summer 2015
Extent and Intensity
8/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Milan Prchal (lecturer)
Ing. Karel Vošta (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Karel Vošta
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Ekonomika vodovodů a kanalizací Seznámení se specifickými rysy podnikání v oboru vodárenství. Odlišnost smíšeného a provozního modelu. Základní vodárenská legislativa. Specifika ekonomiky a účetnictví ve vodárenství. Výpočet vodného a stočného. Dohadné položky. Kalkulace ceny vody. Nekalkulovatelné náklady. Dvousložková forma úhrady vodného a stočného. Financování rozvoje vodovodů a kanalizací.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 8 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, winter 2011, summer 2013, summer 2014.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2015/YBS5_KPP